مرور برچسب

بودجه بندی کنکور98

هر آنچه که باید درباره کنکور98 بدانید!

هر آنچه که باید درباره کنکور98 بدانید! کنکور98 چگونه برگزار می شود؟ رئیس سازمان سنجش گفت: با توجه به تغییر نظام آموزشی، برای کنکور سال ۹۸ دو نوع و سری سئوال برای داوطلبان نظام قدیم پیش دانشگاهی و نظام جدید (۳،۳،۶) طراحی می شود. نحوه…

بودجه بندی کنکور98

بودجه بندی کنکور98 در این مطلب برای شما عزیزان بودجه بندی کنکور 98 ویژه داوطلبان نظام قدیم و داوطلبان نظام جدید در رشته های مختلف را آماده کرده ایم،امیدواریم استفاده کافی را ببرید. بودجه بندی کنکور 98رشته های مختلف به صورت یکجا …

بودجه بندی کنکور ریاضی 98

بودجه بندی کنکور ریاضی 98 این بودجه برای داوطلبان کنکور نظام قدیم 98 و داوطلبان کنکور نظام جدید98 قابل استفاده است. *بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹7 بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی کنکور ریاضی…

بودجه بندی کنکور انسانی98

بودجه بندی کنکور انسانی98 این بودجه برای داوطلبان کنکور نظام قدیم 98 و داوطلبان کنکور نظام جدید98 قابل استفاده است. *بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹7 بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی کنکور انسانی…

بودجه بندی کنکور تجربی 98

بودجه بندی کنکور تجربی 98 این بودجه برای داوطلبان کنکور نظام قدیم 98 و داوطلبان کنکور نظام جدید98 قابل استفاده است. *بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹7 بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی کنکور انسانی…

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸

بودجه بندی روانشناسی کنکور۹۸ بودجه بندی روانشناسی نظام قدیم و نظام جدید کنکور۹۸ بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس روانشناسی کنکور استفاده نمائید. …

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور۹۸ بودجه بندی تاریخ و جغرافیا نظام قدیم و نظام جدید کنکور۹۸ بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس تاریخ و جغرافیا کنکور …

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور۹۸ بودجه بندی عربی اختصاصی نظام قدیم و نظام جدید کنکور۹۸ بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس عربی اختصاصی کنکور استفاده نمائید.…

بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸

بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور۹۸ بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی نظام قدیم و نظام جدید کنکور۹۸ بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس زبان و ادبیات…

بودجه بندی رشته ی زبان کنکور98

بودجه بندی رشته ی زبان کنکور98 بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی رشته زبان کنکور استفاده نمائید. بودجه بندی 3 سال اخیر کنکور منحصرا زبان بر اساس مباحث…

بودجه بندی شیمی کنکور۹۸

بودجه بندی شیمی کنکور۹۸ بودجه بندی شیمی نظام قدیم و نظام جدید کنکور۹۸ بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس شیمی کنکور استفاده نمائید. بودجه بندی شیمی…

بودجه بندی فیزیک کنکور۹۸

بودجه بندی فیزیک کنکور۹۸ بودجه بندی فیزیک نظام قدیم و نظام جدید کنکور۹۸ بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس فیزیک کنکور استفاده نمائید. بودجه بندی فیزیک…