بارم بندی امتحانات پایه دهم

بارم بندی امتحانات پایه دهم

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

بارم بندی دروس دهم

دانشجوفا : در این مطلب برای دانش آموزان پایه دهم و داوطلبان متفرقه و بزرگسالان بارم بندی امتحانات پایان ترم پایه دهم برای دروس مختلف را آماده کرده ایم.که بر اساس این بارم بندی می توانید به اهمیت هر فصل پی ببرید و برنامه مطالعه ای خود را نیز بر اساس آن تنظیم کنید.

 

بارم بندی دروس امتحان پایه دهم شامل رشته های :

– بارم بندی دروس دهم ریاضی

– بارم بندی دروس دهم تجربی

– بارم بندی دروس دهم انسانی

 

این مطلب برای دانش آموزان1- بارم بندی ادبیات فارسی دهم

بارم بندی ادبیات فارسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

 

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم


2- بارم بندی عربی زبان قرآن دهم تجربی و ریاضی

بارم بندی عربی بان قرآن دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی زبان قرآن دهم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

– بارم بندی عربی دهم انسانی

 

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 


3- بارم بندی دین و زندگی دهم

بارم بندی دین و زندگی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم


 

4- بارم بندی زبان انگلیسی دهم

بارم بندی زبان انگلیسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 


5- بارم بندی تفکر و سواد رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 


6- بارم بندی فیزیک دهم

بارم بندی فیزیک دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 

  • بارم بندی فیزیک دهم ریاضی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 


7- بارم بندی شیمی دهم

بارم بندی شیمی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 


8- بارم بندی زیست شناسی دهم

بارم بندی زیست دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زیست دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم


 

9- بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم تجربی

بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

 

10- بارم بندی ریاضی دهم تجربی و ریاضی

بارم بندی ریاضی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

 

11- بارم بندی هندسه دهم 

بارم بندی هندسه دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی هندسه دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 


12- بارم بندی منطق دهم 

بارم بندی منطق دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی منطق دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

 


13- بارم بندی اقتصاد دهم 

بارم بندی اقتصاد دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی اقتصاد دهم نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

 

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم


14- بارم بندی جامعه شناسی دهم 

بارم بندی جامعه شناسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جامعه شناسی دهم نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

  • برای مشاهده بارم بندی سایر دروس امتحانات یازدهم و یا بررسی دقیق تر بارم بندی، فایل زیر را دانلود کنید

 

– دانلود بارم بندی  امتحانات یازدهم ریاضی فیزیک

– دانلود بارم بندی امتحانات یازدهم تجربی

– دانلود بارم بندی امتحانات یازدهم انسانی

– دانلود بارم بندی امتحانات یازدهم معارف

دانلود بارم بندی دهم بودجه بندی پایه دهم بارم بندی منطق دهم بارم بندی فیزیک دهم بارم بندی فیزیک تجربی دهم بارم بندی فارسی و نگارش دهم بارم بندی عربی دهم بارم بندی شیمی دهم بارم بندی زیست شناسی دهم بارم بندی ریاضیات پایه دهم بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم بارم بندی ریاضی رشته ریاضی دهم بارم بندی ریاضی دهم تجربی بارم بندی ریاضی بارم بندی دینی دهم بارم بندی دین و زندگی دهم بارم بندی دهم ریاضی بارم بندی دهم تجربی بارم بندی دهم انسانی بارم بندی دهم بارم بندی دروس پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی بارم بندی دروس پایه دهم تجربی بارم بندی دروس پایه دهم بارم بندی دروس عمومی دهم بارم بندی دروس دهم متوسطه بارم بندی دروس دهم شهریور بارم بندی دروس دهم ریاضی بارم بندی دروس دهم خرداد بارم بندی دروس دهم تجربی بارم بندی دروس دهم بزرگسالان بارم بندی دروس دهم انسانی بارم بندی دروس دهم بارم بندی دروس اختصاصی دهم بارم بندی درس زیست دهم تجربی بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دهم بارم بندی تمام درس های پایه دهم بارم بندی امتحانات نهایی دهم بارم بندی امتحانات دهم بارم بندی امتحان نهایی دهم ریاضی بارم بندی امتحان نهایی دهم تجربی بارم بندی ادبیات دهم تجربی بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +