بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم

بارم بندی دروس پایه دوازدهم

بارم بندی دروس نهایی پایه دوازدهم

دانشجوفا: در این مطلب می خواهیم بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی ،ریاضی و انسانی را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم.شما با استفاده از بارم بندی دروس دوازدهم می توانید از میزان اهمیت مباحث و فصول مختلف جهت موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم استفاده نمائید.

برای استفاده و دسترسی راحت تر می توانید بارم بندی مخصوص هر درس پایه دوازدهم را پایین آن مشاهده کنید و برای دانلود بارم بندی تمامی دروس دوازدهم به انتهای مطلب همان رشته مراجعه کنید.

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم

 


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

 


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

 


7- بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

بارم بندی ریاضی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

 


8- بارم بندی فیزیک دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی

 


9- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی شیمی دوازدهم تجربی

10- بارم بندی زیست شناسی دوازدهم

بارم زیست شناسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زیست شناسی دوازدهم نوبت دوم نهایی خرداد،شهریور،دی

برام بندی زیست دوازدهم تجربی

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم

 


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

 


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

 


7- بارم بندی حسابان دوازدهم

بارم بندی حسابان دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی حسابان دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی حسابان دوازدهم

 

بیشتر بخوانید  تحلیل آزمون قلم چی 18 آبان 97

8- بارم بندی هندسه دوازدهم

بارم بندی هندسه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی هندسه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی هندسه دوازدهم

 


9- بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی گسسته دوازدهم

 


10- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

 


11- بارم بندی فیزیک دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی بارم بندی عربی دوازدهم انسانی


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

 


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

 


6- بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

 


7- بارم بندی علوم و فنون دوازدهم

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم و فنون ادبی دوازدهم

 


8- بارم بندی تاریخ دوازدهم

بارم بندی تاریخ دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی تاریخ دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تاریخ دوازدهم

 


 

9- بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم

 


10- بارم بندی جغرافیا دوازدهم

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی

 


11- بارم بندی فلسفه دوازدهم

بارم بندی فلسفه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فلسفه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی

 دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی

ممکن است شما دوست داشته باشید
5 نظر
 1. پریسا می گوید

  ممنون از سایت خوبتون فقط ای کاش ذکر می کردید فارسی و زبان و عربی زبان قرآن تا درس چند هستند

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام پریسا خانم گرامی
   خوشحالیم از اینکه با دانشجوفا همراه هستید
   اگه بارم بندی ها رو جزئی تر میخواستیم بررسی کنیم پست زیاد از حد طولانی میشد،برای بررسی دقیق تر می توانید فایل بارم بندی را دانلود کنید.
   موفق باشید

 2. متین می گوید

  سلام و عرض ادب.ایا از درس جامعه شناسی سوال از بخش بخوانیم و بدانیم طرح نشود یا خیر؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام متین جان
   در مورد جزئیات بیشتر بارم بندی هر درس پیشنهاد می کنیم فایل بارم بندی را از انتهای مطلب دانلود کنید
   موفق باشید

 3. متین می گوید

  سلام و عرض ادب.ایا از درس جامعه شناسی سوال از بخش بخوانیم و بدانیم طرح میشود یا خیر؟

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +