برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

دانشجوفا : با انتشار بخشنامه ای برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 در کلیه رشته ها اعلام شد. امتحانات نهایی دی ماه از شنبه 1 دی ماه شروع و تا نوزدهم دی ماه به طول می انجامد.در این بخشنامه که از سوی سنجش آموزش و پرورش منتشر شده که شامل برنامه امتحانی هماهنگ پایه های مختلف رشته های تحصیلی زیر می باشد.

برنامه امتحانات نهایی بزرگسالان دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی سوم و پیش دانشگاهی دی ماه 97

 

توجه مهم : تصاویر کمی با تاخیر لود می شوند،لطفا صبور باشید. . .

 

 


 

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم بزرگسالان،آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد(نیم سالی-واحدی) دی ماه در سال تحصیلی 97 – 98

 

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم تجربی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم انسانی دی ماه 97

نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

 برنامه امتحانات نهایی سوم دبیرستان دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان بزرگسالان،آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد دی ماه در سال تحصیلی 97 – 98

 

برنامه امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی دی ماه 97

نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان،آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد دی ماه در سال تحصیلی 97 – 98

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی رشته تجربی دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی رشته انسانی دی ماه 97

نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97


 

– برنامه امتحانات نهایی سوم رشته های فنی و حرفه ای دی ماه 97

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد سال تحصیلی 97 – 98

 

نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97


 

دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

نمونه سوال امتحان نهایی دوازدهم 97 ساعت امتحان نهایی دی ماه 97 ساعت امتحان نهایی دوازدهم تجربی 97 دانلود رایگان برنامه امتحان نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحانات نهایی دی ماه 97 تاریخ و ساعت امتحان نهایی دوازدهم 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی دی ماه 97 تاریخ برگزاری امتحان نهایی ترمیم معدل 97 تاریخ امتحان فیزیک دی ماه 97 تاریخ امتحان زیست دی ماه 97 تاریخ امتحان ریاضی دی ماه 97 برنامه کامل امتحانات نهایی مدارس دی ماه 97 برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی ماه مدارس برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97- 98 برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97 دانش آموزان برنامه امتحانات نهایی دی ماه 1397 سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برنامه امتحانات نهایی دی 97 برنامه امتحانات نهایی دی برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی فنی و حرفه ای دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان دی ماه بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه پیش دانشگاهی بزرگسالان 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه ترمیم معدل 97 برنامه امتحان نهایی دی ماه برنامه امتحان نهایی دوازدهم بزرگسالاندی ماه 97 برنامه امتحان نهایی دوازدهم 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل پیش دانشگاهی دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی ترمیم معدل سوم دبیرستان 97 برنامه امتحان نهایی آموزش از راه دور دی ماه 97 برنامه امتحان نهایی امتحان نهایی دی ماه 97 امتحان نهایی دوازدهم 97 امتحان نهایی دوادهم 97 تجربی اعلام برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

برای خرید جزوه کامل نمونه سوالات امتحان نهایی سوم و پیش دانشگاهی دی ماه 97 کلیک کنید 

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید
45 نظر
 1. یاس می گوید

  سلام برنامه امتحانات دی ماه نودو هفت رو کی میزارین؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام دوست عزیز
   قرار بود که مثل سال های گذشته اوسط آبان منتشر بشه که تا این لحظه برنامه امتحانات منتشر نشده،ولی به احتمال زیاد تا آخر این ماه منتشر بشه.
   میتونید توی کانال تلگراممون هم عضو بشید تا به محض انتشار با خبر بشید.
   موفق باشید

 2. محمد می گوید

  سللام.خرداد هم امکان ترمیم وجود دارد؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام محمد جان
   تا جایی که اطلاع داریم بله امکانش هست
   برای بررسی دقیق تر حتما به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید
   موفق باشید

 3. حامد می گوید

  سلام من هنوز نمیدونم که شهریورپیش قبول شدم یا نه
  اگر قبول نشم چی میشه ؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام حامد عزیز
   خب باید بری همونجا که ثبت نام کردی کارنامه ت رو ببینی،خب اگه قبول نشی طبیعتا باید مجددا شرکت کنی تو امتحانات دی ماه و یا خرداد،همچنین به اتمام مهلت معافیت تحصیلی هم توجه داشته باش
   موفق باشی

 4. محمپ می گوید

  سلام به نظرتون این دیماه آخرین ترمیم معدل واسه نظام قدیم محسوب میشه ؟!!!!…به دلیل تغییر نظام منظورمه

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام محمد جان
   باید منتظر باشیم تا بخشنامه جدید آموزش و پرورش منتشر بشه ولی به احتمال زیاد باز هم فرصت برای ترمیم معدل تو دوره های دیگه مثل خرداد و … باشه
   موفق باشید

 5. ardavan می گوید

  سلام.برنامه امتحانی دی ماه کی میاد ،نکنه یه وقت به خاطر نظام جدید بودن برگزار نشه من بد بخت میشه باید برم خدمت

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام آردوان عزیز
   نه اینطور نیست،حتما برنامه منتشر میشه فقط گهگاه تاخیر داره شاید تا آخر آبان ماه و یا اوایل آذر منتشر بشه
   حتما عضو کانال بشید تا به محض انتشار در جریان قرار بگیرید
   موفق بشی

 6. محمد می گوید

  سلام امتحان نهایی امسال فقط بزرگسالان هستند و دیگه دانش آموزی در کار نیست ما بزرگسالان هم هزار جور مشغله داریم از درس و دانشگاه گرفته تا خانواده و کار…من توقع داشتم آموزش پرورش به این نکته توجه کنه و برنامه ی امتحان نهایی امسال رو زودتر اعلام کنه چون همون طور که گفتم ما مشغله ی زیادی داریم و باید از چندماه زودتر براش برنامه بریزیم تا با امتحانات دانشگاه و … تداخل نداشته باشه و با توجه به اینکه هر کسی فقط یکبار حق شرکت در ترمیم داره.اما ظاهرا حضرات مسئول خوابند ما که صدامون به جایی نمیرسه شما لااقل به خاطر خدا به اینها بگید خیلی ممنون

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام محمد عزیز
   ممنونیم از نظرت،متاسفانه یه سری ناهماهنگی هایی تو آموزش و پرورش وجود داره که خیلی به دانش آموزان و داوطلبان کنکوری ضربه می زنه
   ما هم در حال پیگیری هستیم،انشاالله که هر چی سریعتر برنامه منتشر میشه و از طریق کانال و سایت اطلاع رسانی میشه
   موفق باشید

 7. مهدی می گوید

  با سلام، آیا شهریور ماه سال ۹۸ هم امتحان نهایی پیش دانشگاهی نظام قدیم وجود داره؟؟؟ یا کلی حذف میشه. ممنون میشم جواب بدید.

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام مهدی جان
   باید منتظر باشیم تا بخشنامه های امتحانات منتشر بشه،ولی طبیعتا باز هم باید فرصت های جبرانی برای داوطلبان نظام قدیم وجود داشته باشه
   در ادامه باز اگر خبری منتشر بشه در اینباره حتما از طریق کانال تلگرام و سایت دانشجوفا اطلاع رسانی میشه
   موفق باشید

 8. M می گوید

  سلام.یازدهم امتحان نهایی نداره؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام دوست عزیز
   خیر ، در نظام جدید تا به این لحظه تنها پایه دوازدهم دارای امتحانات نهایی است.
   موفق باشید

 9. ستایش می گوید

  سلام .محلت ثبت نام تا کی هست برای امتحان نهایی پیش دانشگاهی؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام ستایش خانم گرامی
   متاسفانه اطلاعی در این باره نداریم،لطفا به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید
   موفق باشید

 10. محمد می گوید

  سلام.زمان ثبتنام کی هست؟بعد چنتا از امتحانای پیش با سوم داخل یه روز میوفتن چی؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام محمد عزیز
   در مورد زمان ثبت نام باید از مدرسه سوال کنید
   هر 4 امتحان پیش دانشگاهی همراه با سایر دروس امتحانی سوم در یک روز برگزار می شوند،مجددا برنامه ها را با دقت بررسی کنید
   موفق باشید

 11. دانشجوفا می گوید

  سلام مجتبی عزیز
  ما هم به صورت دقیق نمیدونیم،ولی شاید برای کسانی که به صورت متفرقه مطابق با این نظام سایر پایه ها را پاس کرده اند در نظر گرفته شده باشه.
  موفق باشی

 12. محمدسعيد می گوید

  سلام، دوازدهمي ها هم بايد دي ماه امتحان نهائي بدن ؟
  اگه قراره امتحان بدن آيا خرداد هم مجددا امتحان نهائي برگزار ميشه ؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام محمد سعید عزیز
   دوازدهمی هایی که مدرسه می روند تنها خردادماه امتحان نهایی می دهند و برای کسانی که به صورت متفرقه شرکت می کنند می توانند در دی ماه علاوه بر خرداد و شهریور نیز شرکت کنند.
   موفق باشید

 13. nima می گوید

  مگه نوبت اول دوازدهم نهاییه؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام نیما جان
   خیر برای دانش آموزان پایه دوزادهم که مدرسه می روند تنها خرداد نهایی است
   موفق باشی

  2. راضیه می گوید

   سلام طبق این برنامه که اعلام شده ترم اول یعنی امتحان دی ماه 97 پایه دوازدهم هم نهایی کردن چون رشته معارف درس احکام و بهداشت رشته تجربی درس بهداشت و علوم اجتماعی و رشته انسانی درس بهداشت امسال اضافه کردن قبلا نبوده

   1. دانشجوفا می گوید

    سلام مرضیه خانم گرامی
    خیر امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه مختص داوطلبان متفرقه و بزرگسال است و دانش آموزان روزانه پایه دوازدهم تنها در خرداد امتحان نهایی دارند . و در صورت عدم قبولی می توانند در سایر دوره های جبرانی از جمله شهریور و … شرکت کنند.
    موفق باشید

    1. ملیکا می گوید

     بنظر منم راضیه درست میگه برای دوازدهمی ها هم ترم اول نهایی هست و من شنیدم دیگه نهایی خرداد نداریم و همین دیپلم محسوب میشه تا بقیه سال رو ب کنکور بپردازیم

     1. دانشجوفا می گوید

      سلام ملیکا خانم گرامی
      خیر لطفا به شایعات گوش ندهید، امتحانات نهایی برای دانش آموزان دوازدهمی که مدرسه می روند تنها در خرداد ماه نهایی برگزار می شود و در سایر مواقع دیگر از جمله همین دی ماه برای داوطلبان متفرقه و مدارس بزرگسال به صورت نهایی برگزار می شود.

 14. صادق می گوید

  سلام خسته نباشید.دروس پیش دانشگاهی تجربی که به صورت هماهنگ (نهایی)برگزار میشه کدوماست؟و غیرهماهنگ ها کدوما؟
  وضمنا من که برای دی ماه 12 واحد برداشتم چنانچه نتونستم پاس کنم برای خردادماه میتونم تمام دروس باقی مونده رو بردارم؟یا میمونه واسه شهریور؟
  خیلی ممنون میشم جواب بدین

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام صادق جان
   دروسی که به صورت نهایی برگزار میشه توی رنامه بالا مشخص هستش ،دروس نهایی تجربی پیش شامل (زیست و فیزیک و زبان فارسی و دین و زندگی) هستش و باقی دروس به صورت داخلی و توسط دبیران اون مدرسه که ثبت نام کردین طراحی میشه
   تا جایی که اطلاع داریم مشکلی از نظر تعداد واحد برای ثبت نام مجدد چه تو خرداد و شهریور وجود نداره ولی برای اطلاعات بیشتر حتما از طریق مدرسه بزرگسالان و یا از راه درو نیز پیگیر باشید.
   موفق باشید

 15. یونس می گوید

  باسلام
  برنامه امتهانی رشته گردشگری کاردانش را نداریم من در بزرگسالان راه دور هستم پایه دوازدهم
  در فنی حرفه ای امتهان راهنمای محلی وسلامت وفرهنگی وموزه وعمومی و طبیعت گردی را دادیم
  ممنون میشوم راهنمایی کنید فقط دروس فارسی 3و دینی 3 وسلامت وبهداشت عربی 3 و اخلاق حرفه ای مونده تشکر از شما

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام یونس عزیز
   در این مورد بهتر است از طریق مدرسه سوال کنید تا نتیجه بهتری بگیرید
   موفق باشید

 16. pari می گوید

  سلام ممنون بابت زحماتتون میخواستم بپرسم منی که دانش آموز سال نودو چهار و نود و پنج سوم تجربی بودم برای امتحان جبرانی باید همون کتابهای خودمو بخونم یا کتابهای جدیدو که کلی تغییر کرده و هیچیشو بلد نیستم توروخدا جواب بدین و منو از سردرگمی خلاص کنید

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام پری خانم گرامی
   ما هم ممنونیم از حمایت شما
   کتاب های نظام جدید فقط برای داوطلبان نظام جدید هست ،خب شما چون داوطلب سوم دبیرستان بودی برای جبرای سوم دبیرستان همون کتاب های سوم رو فقط باید بخونی فقط سعی کن از آخرین ویرایششون استفاده کنی بهتره
   موفق باشید

 17. پشت کنکوری 98 می گوید

  سلام.من برای ثبت نام ترمیم معدل دی ماه چندروز پیش به آموزش پرورش شهرکرج رفتم ولی میگن وزارتخونه هنوز بخشنامه نداده و منو ثبت نام نمیکنن.آیا تو همه ی شهرها اینطوره؟و ترمیم معدل برای دی ماه امسال انجام نمیشه؟
  توروخدا لطفا جواب من رو بدید.نمیدونم چیکار کنم.معدلم هم 13/45هست واگر تاثیرقطعی باشه من شانسی برای قبولی پزشکی دانشگاه تهران دارم؟آیاتاثیر مثبت معدل برای کنکور98تصویب شده؟
  ممنون

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام دوست عزیز
   در مورد اینکه دقیقا در دی ماه هم ثبت نام صورت میگیره برای ترمیم معدل به صورت دقیق اطلاع نداریم.
   ولی اگر هدف شما کنکور 98 است که از نظر تاثیر معدل خیالتان راحت باشد که تاثیر به صورت مثبت هست و کاملا تصویب شده است و چندین بار هم توسط سازمان سنجش اطلاع رسانی شده است. و برای سال های 99 به بعد نیز هنوز معلوم نشده است.

   مطلب زیر را هم می توانید بخوانید :

   نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98

   موفق باشید

 18. Mohammad می گوید

  سلام من دانش اموز دوازدهم تجربی هستم که به صورت غیرحضوری درسامومیخونم خواستم بپرسم برای ماهم نوبت اول نهاییه وهم نوبت دوم؟یانه فقط نوبت اول نهاییه؟بعداین برنامه برای ماقطعی هست یانه؟؟؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام محمد عزیز
   امتحانات نهایی دی ماه دوازدهم تنها برای کسانی است که در مدارس بزرگسالان و از راه دور ثبت نام کرده اند و تمایل دارند در دی ماه درس ها را پاس کنند،و برای دانش آموزانی که مدرسه می روند دی ماه امتحانات داخلی بوده ولی خرداد ماه نهایی بوده است.

   دقیقا نمی دونیم شما از چه طریقی می خواهید امتحانات دوازدهم را پاس کنید ولی خب برای پایه دوازدهم هم مثل سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی مدارس بزرگسال و از راه دور، دوره های جبرانی دی ماه ، خرداد و شهریور برای گذراندن امتحانات در نظر گرفته شده،اجباری نیست که حتما دی ماه شرکت کنید،و در صورت لزوم می توانید به دلخواه بعضی از دروس را در دی ماه و یا تمام دروس را در خرداد و شهریور پاس کنید که باز برمیگرده به تصمیم خودتون و برنامه ریزی تون
   بله این برنامه رسمی هستش که برای دی ماه برای داوطلبان مدارس بزرگسال و از راه دور منتشر شده است.
   پیشنهاد می کنم حتما باز با مدرسه ای که ثبت نام کردین در مورد برگزاری امتحانات مشورت کنید
   موفق باشید

 19. پشت کنکوری 98 می گوید

  سلام من یک پشت کنکوری هستم که سال 98چهارمین باره که کنکور میدم و رتبه سال های قبلم هم از صد هزار بیشتره…به نظر شما بامعدل نهایی سوم13ونیم و معدل نهایی پیش دانشگاهی 11ونیم و باتوجه به اینکه تاثیرمعدل مثبت شده در طرح ترمیم معدل شرکت کنم یا وقتم رو روی کنکوربزارم؟ ممنون ازسایت خوبتون و پاسخگوییتون.تشکر

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام دوست کنکوری عزیز
   مهم تلاش و خواسته تون هست
   حتما یه اشکالی بوده که تو این چند سال رتبه تون تغییر نکرده،که سعی کنید اشتباهاتتون رو روی کاغذ بنویسید و به مرور بهتر و بهتر بشید،مطالب خوبی هم در سایت منتشر شده که میتونید از اونا هم کمک بگیرید
   برای کنکور 98 رسما تاثیر معدل دیگه مثبت شده و بهتره تمام فکر و ذکرتون رو روی کنکور بگذارید و دنبال حاشیه نباشید اصلا
   موفق باشید

 20. علی 121 می گوید

  سلام
  میشه باروم بندی های درس های این ترم هم بزارید ممنون میشم

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام علی عزیز
   بارم بندی کدام پایه رو منظورتون هست؟
   در حال حاضر بارم بندی های سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی و دوازدهم در سایت موجود است می توانید از طریق قسمت جستجو پیدا کنید
   موفق باشید

 21. فرحان می گوید

  سلام خسته نباشی من پشت کنکوری ام با معدل 18 و ترمیم معدل هم ثبت نام کردم به نظرتون امتحان بدم یا نه وقتم رو الکی هدر ندم

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام فرحان عزیز
   اگر هدفتون کنکور 98 هست،در کل وقتتون رو برای کنکور بگذارید بهتر هست چون تاثیر مثبت هست و رقابت اصلی کنکوره،باز بستگی به شرایط و تصمیم خودتون داره
   موفق باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +