بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی ادبیات کنکور98

بودجه بندی ادبیات نظام قدیم و نظام جدید کنکور98

کنکور نحوه سوالات ادبیات در کنکور98 تعداد سوالات قرابت معنایی در کنکور98 تعداد سوالات املا و واژ

بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور 97 بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس ادبیات کنکور استفاده نمائید.

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال888990919293949596
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3 3
املا 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دستور زبان و نگارش 5 6 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 2 3 3 3 3 3 3 3 3
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 10 8 9 9 9 9 9 9 9

برگرفته از انتشارات مهر و ماه

ممکن است شما دوست داشته باشید

بگـــو نظرت چیه؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

3 + پنج =