بودجه بندی شیمی کنکور۹۸

بودجه بندی شیمی کنکور۹۸

بودجه بندی شیمی نظام قدیم و نظام جدید کنکور۹۸

کنکور98 کنکور مباحث مهم شیمی تجربی کنکور98 مباحث آسان شیمی تجربی کنکور98 تعداد سوالات شیمی تجربی کنکور98 بیشترین تست های شیمی تجربی کنکور98 بودجه شیمی پیش کنکور98 بودجه بندی کنکور98 بودجه بندی کامل شیمی کنکور98 بودجه بندی فصل های شیمی کنکور بودجه بندی فصل های شیمی در کنکور بودجه بندی فصل به فصل شیمی کنکور بودجه بندی شیمیکنکور98 بودجه بندی شیمی یازدهم کنکور98 بودجه بندی شیمی کنکور98 بودجه بندی شیمی کنکور سراسری بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی بودجه بندی شیمی کنکور 97 بودجه بندی شیمی کنکور بودجه بندی شیمی پیش در کنکور ریاضی بودجه بندی شیمی پیش در کنکور بودجه بندی شیمی نظام جدید رشته ریاضی کنکور98 بودجه بندی شیمی ریاضی کنکور98 بودجه بندی شیمی رشته ریاضی و تجربی کنکور98 بودجه بندی شیمی دوازدهم کنکور98 بودجه بندی شیمی دهم کنکور98 بودجه بندی شیمی در کنکور سراسری بودجه بندی شیمی در کنکور ریاضی بودجه بندی شیمی در کنکور تجربی بودجه بندی شیمی تجربی نظام قدیم بودجه بندی شیمی تجربی نظام جدید بودجه بندی شیمی برای کنکور بودجه بندی شیمی 3 کنکور 98 بودجه بندی شیمی 3 تجربی کنکور98 بودجه بندی شیمی 2 تجربی کنکور98 بودجه بندی سوالات کنکور درس شیمی بودجه بندی سوالات شیمی کنکور ریاضی بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی بودجه بندی سوالات شیمی کنکور بودجه بندی سوالات شیمی در کنکور تجربی بودجه بندی درس شیمی تجربی کنکور بودجه بندی درس شیمی تجربی کنکور98 بودجه بندی درس شیمی برای کنکور بودجه بندی تمام شیمی کنکور98

 

بودجه بندی جدید پس از برگزاری کنکور ۹۷ بروز رسانی می شود، هم اکنون می توانید از آخرین نسخه بودجه بندی درس شیمی کنکور استفاده نمائید.

بودجه بندی شیمی رشته ریاضی کنکور98

شیمی دومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
ساختار اتم232313
جدول تناوبی عنصرها332343
ترکیب­های یونی11111
ترکیب­های کووالانسی334223
ترکیب­های آلی222221
شیمی سومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
استوکیومتری444544
ترمودینامیک444444
محلول­ها444444
شیمی پیشسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
سنتیک222422
تعادل333113
اسید و باز444343
الکتروشیمی333344

 

بودجه بندی شیمی رشته تجربی کنکور98

نام درس

موضوع

بودجه بندی در کنکور

858687888990919293949596

شیمی

ساختار اتم333322222212
خواص تناوبی عنصرها212133222242
ترکیب­های یونی111112222212
پیوند کووالانسی343432333433
ترکیب آلی111222122232
استوکیومتری464434444445
ترمودینامیک شیمیایی424433344344
محلول­ها454445244544
سینتیک شیمیایی333242333322
تعادل شیمیایی333323232333
اسید و باز333444433234
الکتروشیمی323343434332

برگرفته از انتشارات گاج

ممکن است شما دوست داشته باشید

بگـــو نظرت چیه؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

دو × یک =