دانلود اصلاحیه سوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد97

دانلود اصلاحیه سوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد97

 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد97 تمام رشه ها دفترچه انتخاب رشته ارشد97 دریافت اصلاحیه جدید کنکور97 ارشد دریافت اصلاحیه جدید انتخاب رشته 97 دريافت فايل اصلاحيه هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 (اطلاعيه دوم 97/03/19) اطلاعيه‌هاي اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد97 اصلاحیه جدید ارشد97 ارشد97   پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 و اطلاعيه‌هاي اصلاحات دفترچه راهنماي مذكور مورخ 97/03/13 (سري اول) و 97/03/19 (سري دوم)، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون مذكور مي‌رساند با توجه به صدور مجوز براي تعدادي از رشته‌هاي جديد از سوي دفتر گسترش آموزش عالي و همچنين برخي تغييرات در كدرشته‌ محل‌ها كه از سوي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي واصل گرديده، اصلاحيه مشروح ذيل اعلام مي‌گردد. ضرورت دارد داوطلبان در مهلت در نظر گرفته شده (تا تاريخ 97/03/22)، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيليو مندرجات اطلاعيه‌هاي مورخ 97/03/13، 97/03/19 و مندرجات اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني:www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

ضمناً داوطلباني كه قبلاً انتخاب رشته نموده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اين اطلاعيه، نسبت به ويرايش انتخاب رشته خود تا مهلت اعلام شده به شرح فوق اقدام نمايند.

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد97 تمام رشه ها دفترچه انتخاب رشته ارشد97 دریافت اصلاحیه جدید کنکور97 ارشد دریافت اصلاحیه جدید انتخاب رشته 97 دريافت فايل اصلاحيه هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 (اطلاعيه دوم 97/03/19) اطلاعيه‌هاي اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد97 اصلاحیه جدید ارشد97 ارشد97

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرت چیه؟

نظرات شما را با جان و دل می خوانیم و پاسخ خواهیم داد . . .