دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 97

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 97

دفترچه سئوالات ۱۳۲ کدرشته امتحانی در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ در ۷۴ شهر و ۱۷۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد نیز از روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبانی که هر گونه مطلبی در خصوص سئوالات و کلید آزمون دارند می توانند از روز پنجشنبه ۱۳ تا سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی موضوع خود را مطرح کنند.

کنکور سراسری کنکور ارشد 97 کنکور ارشد کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد دانلود کنکور ارشد 97 دانلود پاسخ های کنکور ارشد 97 دانلود سوالات تمام رشته های کنکور سراسری دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 97

لينك دانلود دفترچه

كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه

1101 – زبان وادبيات فارسي

دریافت دفترچه

1102 – مجموعه علوم جغرافيايي

دریافت دفترچه

1103 – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

دریافت دفترچه

1104 – مجموعه زبان عربي

دریافت دفترچه

1105 – علوم اقتصادي

دریافت دفترچه

1106 – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي

دریافت دفترچه

1107 – تاريخ

 دریافت دفترچه

1108 – مجموعه علوم اجتماعي

 دریافت دفترچه

1109 – زبان هاي باستاني ایران

 دریافت دفترچه

1110 – مجموعه زبان شناسي

 دریافت دفترچه

1111 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – علوم قرآنی

 دریافت دفترچه

1112 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق

 دریافت دفترچه

1113 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام

 دریافت دفترچه

1114 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – ادیان

 دریافت دفترچه

1115 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – مخصوص اهل تسنن

 دریافت دفترچه

1116 – مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 – مجموعه علوم تربيتي

 دریافت دفترچه

1119 – علم اطلاعات ودانش شناسي

 دریافت دفترچه

1120 – مجموعه زبان فرانسه

 دریافت دفترچه

1121 – مجموعه زبان انگليسي

دریافت دفترچه

1122 – مجموعه زبان روسي

 دریافت دفترچه

1124 – مجموعه زبان الماني

 دریافت دفترچه

1125 – مجموعه مديريت جهانگردي

 دریافت دفترچه

1126 – مجموعه حقوق

 دریافت دفترچه

1127 – ايرانشناسي

 دریافت دفترچه

1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی

 دریافت دفترچه

1129 – زبان وادبيات اردو

 دریافت دفترچه

1130 – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل

 دریافت دفترچه

1131 – مجموعه مطالعات جهان

 دریافت دفترچه

1132 – باستان شناسي

 دریافت دفترچه

1133 – مجموعه روانشناسي

 دریافت دفترچه

1134 – مجموعه حسابداري

 دریافت دفترچه

1137 – مطالعات زنان

 دریافت دفترچه

1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي

 دریافت دفترچه

1139 – مددكاري اجتماعي

 دریافت دفترچه

1142 – مجموعه مديريت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره

دریافت دفترچه

1144-مدیریت دریایی

دریافت دفترچه

1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 – مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه

1148 – مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری

 دریافت دفترچه

1152 -مدرسي معارف اسلامي

دریافت دفترچه

1153-مدیریت اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1156 – اماد

 دریافت دفترچه

1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی

 دریافت دفترچه

1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین

 دریافت دفترچه

1201 –  علوم زمين

 دریافت دفترچه

1202 – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 دریافت دفترچه

1203 – مجموعه شيمي

 دریافت دفترچه

1204 – مجموعه فيزيك

 دریافت دفترچه

1205 – مجموعه فوتونيك

 دریافت دفترچه

1206 – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي

 دریافت دفترچه

1207 –  آمار

 دریافت دفترچه

1208 – مجموعه ریاضی

 دریافت دفترچه

1209 – مجموعه علوم كامپيوتر

 دریافت دفترچه

1213 – زيست شناسي گياهي

 دریافت دفترچه

1214 – زيست شناسي علوم جانوري

 دریافت دفترچه

1215 – مجموعه محيطزيست

 دریافت دفترچه

1216 – زيست شناسي دريا

 دریافت دفترچه

1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی

  دریافت دفترچه

1218 – مجموعه تاريخ وفلسفه علم

 دریافت دفترچه

1219 – علوم شناختي

دریافت دفترچه

1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1251 – مجموعه مهندسي برق

 دریافت دفترچه

1253 – مجموعه مهندسي نفت

  دریافت دفترچه

1255 – مجموعه مهندسي پليمر

  دریافت دفترچه

1256 – مهندسي معماري كشتي

 دریافت دفترچه

1257 -مجموعه مهندسي شيمي

 دریافت دفترچه

1258- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی

 دریافت دفترچه

1259 – مهندسي صنايع

 دریافت دفترچه

1262 – مهندسی درسوانح طبيعي

 دریافت دفترچه

1263 – مهندسي نقشه برداري

 دریافت دفترچه

1264 – مجموعه مهندسي عمران

 دریافت دفترچه

1267 – مجموعه مهندسي مكانيك

 دریافت دفترچه

1268 – مجموعه مهندسي معدن

 دریافت دفترچه

1272 – مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی

 دریافت دفترچه

1273 – نانوفناوري -نانومواد

 دریافت دفترچه

1276 – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه

1277 – مجموعه مهندسي كامپيوتر

 دریافت دفترچه

1279 – مجموعه مهندسي هوافضا

 دریافت دفترچه

1283 – مهندسي نساجي

 دریافت دفترچه

1285 – مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی

 دریافت دفترچه

1286 – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ

 دریافت دفترچه

1287 – مهندسي طراحي محيطزيست

 دریافت دفترچه

1290 – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت

 دریافت دفترچه

1292 – مهندسي ايمني وبازرسي فني

 دریافت دفترچه

1293 – بهداشت -ايمني ومحيطزيست HSE

 دریافت دفترچه

1294 – مجموعه ايمني صنعتي

 دریافت دفترچه

1301 – مجموعه مرتع و آبخيزداري

 دریافت دفترچه

1302 – علوم و مهندسي آب

 دریافت دفترچه

1303 – مجموعه زراعت واصلاح نباتات

 دریافت دفترچه

1304 – اقتصادكشاورزي

 دریافت دفترچه

1305 – علوم و مهندسی باغبانی

 دریافت دفترچه

1306 – ترويج وآموزش كشاورزي

 دریافت دفترچه

1307 – علوم و مهندسي جنگل

 دریافت دفترچه

1308 – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک

 دریافت دفترچه

1309 – مجموعه علوم دام وطيور

 دریافت دفترچه

1311 – علوم و مهندسي شيلات

 دریافت دفترچه

1312 – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 دریافت دفترچه

1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي

 دریافت دفترچه

1314 -حشره شناسي كشاورزي

 دریافت دفترچه

1315 – بيماري شناسي گياهي

 دریافت دفترچه

1317 – علوم و مهندسي محيط زيست

 دریافت دفترچه

1319 -مهندسي مكانيك بيوسيستم

 دریافت دفترچه

1321 – مدیریت و کنترل بيابان

 دریافت دفترچه

1322 – مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

 دریافت دفترچه

1323 – اکوهیدرولوژی

 دریافت دفترچه

1324 – بيوتكنولوژي دركشاورزي

 دریافت دفترچه

1325 – توسعه روستايي

 دریافت دفترچه

1327 – مديريت كشاورزي

 دریافت دفترچه

1328 – مهندسي فضاي سبز

 دریافت دفترچه

1350 – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري

 دریافت دفترچه

1351 – طراحي شهري

 دریافت دفترچه

1352 – مجموعه معماري

 دریافت دفترچه

1353 – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي

 دریافت دفترچه

1356 – نمايش عروسكي

 دریافت دفترچه

1357 – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما

 دریافت دفترچه

1358 – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

 دریافت دفترچه

1359 – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي

 دریافت دفترچه

1360 – مجموعه هنرهاي موسيقي

 دریافت دفترچه

1361 – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري

 دریافت دفترچه

1362 – طراحي صنعتي

 دریافت دفترچه

1363 – فرش

 دریافت دفترچه

1364 – طراحي پارچه ولباس

 دریافت دفترچه

1501 – انگل شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

1502 – فيزيولوژي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

1503- قارچ شناسی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

1504 – بافت شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

1505 – باكتري شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

1506 – ايمني شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

1507 – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي

 دریافت دفترچه

1509 – بيوشيمي باليني

 دریافت دفترچه

1510- سم شناسی

 دریافت دفترچه

زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه

 دریافت دفترچه

زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه

 دریافت دفترچه

 زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 دریافت دفترچه

زبان فرانسه برای کد 1110 – عصر پنجشنبه

مطالب پیشنهادی

دانلود دفترچه اصلاحیه چهارم انتخاب رشته کارشناسی ارشد97+متن…

نحوه برگزاری کنکور 98 و کنکور 99
بیشتر بخوانید
ممکن است شما دوست داشته باشید

بگـــو نظرت چیه؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

پنج × 4 =