خانه / کارشناسی ارشد / دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

دفترچه سئوالات ۱۳۲ کدرشته امتحانی در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ در ۷۴ شهر و ۱۷۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد نیز از روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبانی که هر گونه مطلبی در خصوص سئوالات و کلید آزمون دارند می توانند از روز پنجشنبه ۱۳ تا سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی موضوع خود را مطرح کنند.

لينك دانلود دفترچه

كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه

۱۱۰۱ – زبان وادبيات فارسي

دریافت دفترچه

۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافيايي

دریافت دفترچه

۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

دریافت دفترچه

۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربي

دریافت دفترچه

۱۱۰۵ – علوم اقتصادي

دریافت دفترچه

۱۱۰۶ – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي

دریافت دفترچه

۱۱۰۷ – تاريخ

 دریافت دفترچه

۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعي

 دریافت دفترچه

۱۱۰۹ – زبان هاي باستاني ایران

 دریافت دفترچه

۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسي

 دریافت دفترچه

۱۱۱۱ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – علوم قرآنی

 دریافت دفترچه

۱۱۱۲ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق

 دریافت دفترچه

۱۱۱۳ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام

 دریافت دفترچه

۱۱۱۴ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – ادیان

 دریافت دفترچه

۱۱۱۵ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – مخصوص اهل تسنن

 دریافت دفترچه

۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربيتي

 دریافت دفترچه

۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسي

 دریافت دفترچه

۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه

 دریافت دفترچه

۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگليسي

دریافت دفترچه

۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسي

 دریافت دفترچه

۱۱۲۴ – مجموعه زبان الماني

 دریافت دفترچه

۱۱۲۵ – مجموعه مديريت جهانگردي

 دریافت دفترچه

۱۱۲۶ – مجموعه حقوق

 دریافت دفترچه

۱۱۲۷ – ايرانشناسي

 دریافت دفترچه

۱۱۲۸- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی

 دریافت دفترچه

۱۱۲۹ – زبان وادبيات اردو

 دریافت دفترچه

۱۱۳۰ – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل

 دریافت دفترچه

۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان

 دریافت دفترچه

۱۱۳۲ – باستان شناسي

 دریافت دفترچه

۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسي

 دریافت دفترچه

۱۱۳۴ – مجموعه حسابداري

 دریافت دفترچه

۱۱۳۷ – مطالعات زنان

 دریافت دفترچه

۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي

 دریافت دفترچه

۱۱۳۹ – مددكاري اجتماعي

 دریافت دفترچه

۱۱۴۲ – مجموعه مديريت

 دریافت دفترچه

۱۱۴۳-مشاوره

دریافت دفترچه

۱۱۴۴-مدیریت دریایی

دریافت دفترچه

۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

۱۱۴۶ – مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه

۱۱۴۸ – مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری

 دریافت دفترچه

۱۱۵۲ -مدرسي معارف اسلامي

دریافت دفترچه

۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

۱۱۵۶ – اماد

 دریافت دفترچه

۱۱۶۰- فرماندهی و مدیریت انتظامی

 دریافت دفترچه

۱۱۶۱- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین

 دریافت دفترچه

۱۲۰۱ –  علوم زمين

 دریافت دفترچه

۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 دریافت دفترچه

۱۲۰۳ – مجموعه شيمي

 دریافت دفترچه

۱۲۰۴ – مجموعه فيزيك

 دریافت دفترچه

۱۲۰۵ – مجموعه فوتونيك

 دریافت دفترچه

۱۲۰۶ – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي

 دریافت دفترچه

۱۲۰۷ –  آمار

 دریافت دفترچه

۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی

 دریافت دفترچه

۱۲۰۹ – مجموعه علوم كامپيوتر

 دریافت دفترچه

۱۲۱۳ – زيست شناسي گياهي

 دریافت دفترچه

۱۲۱۴ – زيست شناسي علوم جانوري

 دریافت دفترچه

۱۲۱۵ – مجموعه محيطزيست

 دریافت دفترچه

۱۲۱۶ – زيست شناسي دريا

 دریافت دفترچه

۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی

  دریافت دفترچه

۱۲۱۸ – مجموعه تاريخ وفلسفه علم

 دریافت دفترچه

۱۲۱۹ – علوم شناختي

دریافت دفترچه

۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسي برق

 دریافت دفترچه

۱۲۵۳ – مجموعه مهندسي نفت

  دریافت دفترچه

۱۲۵۵ – مجموعه مهندسي پليمر

  دریافت دفترچه

۱۲۵۶ – مهندسي معماري كشتي

 دریافت دفترچه

۱۲۵۷ -مجموعه مهندسي شيمي

 دریافت دفترچه

۱۲۵۸- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی

 دریافت دفترچه

۱۲۵۹ – مهندسي صنايع

 دریافت دفترچه

۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبيعي

 دریافت دفترچه

۱۲۶۳ – مهندسي نقشه برداري

 دریافت دفترچه

۱۲۶۴ – مجموعه مهندسي عمران

 دریافت دفترچه

۱۲۶۷ – مجموعه مهندسي مكانيك

 دریافت دفترچه

۱۲۶۸ – مجموعه مهندسي معدن

 دریافت دفترچه

۱۲۷۲ – مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی

 دریافت دفترچه

۱۲۷۳ – نانوفناوري -نانومواد

 دریافت دفترچه

۱۲۷۶ – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسي كامپيوتر

 دریافت دفترچه

۱۲۷۹ – مجموعه مهندسي هوافضا

 دریافت دفترچه

۱۲۸۳ – مهندسي نساجي

 دریافت دفترچه

۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی

 دریافت دفترچه

۱۲۸۶ – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ

 دریافت دفترچه

۱۲۸۷ – مهندسي طراحي محيطزيست

 دریافت دفترچه

۱۲۹۰ – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت

 دریافت دفترچه

۱۲۹۲ – مهندسي ايمني وبازرسي فني

 دریافت دفترچه

۱۲۹۳ – بهداشت -ايمني ومحيطزيست HSE

 دریافت دفترچه

۱۲۹۴ – مجموعه ايمني صنعتي

 دریافت دفترچه

۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخيزداري

 دریافت دفترچه

۱۳۰۲ – علوم و مهندسي آب

 دریافت دفترچه

۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات

 دریافت دفترچه

۱۳۰۴ – اقتصادكشاورزي

 دریافت دفترچه

۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی

 دریافت دفترچه

۱۳۰۶ – ترويج وآموزش كشاورزي

 دریافت دفترچه

۱۳۰۷ – علوم و مهندسي جنگل

 دریافت دفترچه

۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک

 دریافت دفترچه

۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطيور

 دریافت دفترچه

۱۳۱۱ – علوم و مهندسي شيلات

 دریافت دفترچه

۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 دریافت دفترچه

۱۳۱۳ -علوم ومهندسي صنايع غذايي

 دریافت دفترچه

۱۳۱۴ -حشره شناسي كشاورزي

 دریافت دفترچه

۱۳۱۵ – بيماري شناسي گياهي

 دریافت دفترچه

۱۳۱۷ – علوم و مهندسي محيط زيست

 دریافت دفترچه

۱۳۱۹ -مهندسي مكانيك بيوسيستم

 دریافت دفترچه

۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بيابان

 دریافت دفترچه

۱۳۲۲ – مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

 دریافت دفترچه

۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی

 دریافت دفترچه

۱۳۲۴ – بيوتكنولوژي دركشاورزي

 دریافت دفترچه

۱۳۲۵ – توسعه روستايي

 دریافت دفترچه

۱۳۲۷ – مديريت كشاورزي

 دریافت دفترچه

۱۳۲۸ – مهندسي فضاي سبز

 دریافت دفترچه

۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري

 دریافت دفترچه

۱۳۵۱ – طراحي شهري

 دریافت دفترچه

۱۳۵۲ – مجموعه معماري

 دریافت دفترچه

۱۳۵۳ – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي

 دریافت دفترچه

۱۳۵۶ – نمايش عروسكي

 دریافت دفترچه

۱۳۵۷ – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما

 دریافت دفترچه

۱۳۵۸ – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

 دریافت دفترچه

۱۳۵۹ – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي

 دریافت دفترچه

۱۳۶۰ – مجموعه هنرهاي موسيقي

 دریافت دفترچه

۱۳۶۱ – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري

 دریافت دفترچه

۱۳۶۲ – طراحي صنعتي

 دریافت دفترچه

۱۳۶۳ – فرش

 دریافت دفترچه

۱۳۶۴ – طراحي پارچه ولباس

 دریافت دفترچه

۱۵۰۱ – انگل شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

۱۵۰۲ – فيزيولوژي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی

 دریافت دفترچه

۱۵۰۴ – بافت شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

۱۵۰۵ – باكتري شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

۱۵۰۶ – ايمني شناسي دامپزشكي

 دریافت دفترچه

۱۵۰۷ – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي

 دریافت دفترچه

۱۵۰۹ – بيوشيمي باليني

 دریافت دفترچه

۱۵۱۰- سم شناسی

 دریافت دفترچه

زبان فرانسه براي كد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه

 دریافت دفترچه

زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه

 دریافت دفترچه

 زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 دریافت دفترچه

زبان فرانسه برای کد ۱۱۱۰ – عصر پنجشنبه

همچنین ببینید

کسانی که در آزمون کارشناسی ارشد تقلب می کنند،بخوانند!

کسانی که در آزمون کارشناسی ارشد تقلب می کنند،بخوانند! اولین آزمون پرمخاطب سال ۹۷ از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *