دانلود سوالات امتحانات نهایی سال سوم خرداد ۹۷ +پاسخ تشریحی

دانلود سوالات امتحانات نهایی سال سوم خرداد ۹۷ +پاسخ تشریحی

 

پاسخنامه امتحان نهایی خرداد97 ادبیات تخصصی پاسخنامه امتحان نهایی آرایه های ادبی خرداد97 پاسخ تشریحی زیست شناسی نهایی 97 پاسخ تشریحی امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 97 پاسخ تشریحی امتحان نهایی زبان 97 فیزیک 3نهایی خرداد97 سوالات و پاسخنامه نهایی خرداد97 ریاضی3 سوالات و پاسخنامه نهایی خرداد97 ریاضی نهایی خرداد97 دریافت امتحانات سوم نهایی خرداد 97 دانود امتحان عربی رشته ی انسانی سوم نهایی خرداد 97 دانلودامتحان هندسه 2 نهایی خرداد97 دانلود پاسخنامه و سوالات هندسه نهایی خرداد97 دانلود پاسخنامه عربی امتحان نهایی خرداد97 دانلود پاسخنامه ریاضی خرداد97 دانلود پاسخنامه امتحان نهایی شیمی خرداد97 دانلود پاسخنامه امتحان نهایی خرداد97 فلسفه و منطق دانلود پاسخ های تشریحی امتحانات نهایی خرداد 97 دانلود پاسخ نامه ی دروس امتحان نهایی رشته ی تجربی دانلود پاسخ نامه دروس رشته ی انسانی دانلود پاسخ نامه دروس امتحان نهایی رشته ی ریاضی دانلود پاسخ نامه جامعه شناسی نهایی خرداد97 دانلود پاسخ تشریخی امتحانات سال سوم نهایی خرداد 97 دانلود پاسخ تشریحی فیزیک سوم نهایی خرداد97 دانلود پاسخ تشریحی ریاضی انسانی خرداد97 دانلود پاسخ تشریحی امتحان نهایی زبان خارجه خرداد 97 دانلود پاسخ تشریحی امتحان نهایی زبان آلمانی و فرانسوی 97 دانلود پاسخ تشریحی امتحان نهایی خرداد 97 زبان فارسی دانلود پاسخ تشریحی امتحان 97 جبر و احتمال دانلود سوالات نهایی هندسه خرداد97 دانلود سوالات عربی نهایی خرداد97 دانلود سوالات امتحان نهایی سوم دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی خرداد97 دانلود سوال و پاسخنامه شیمی نهایی خرداد97 دانلود راهنمای تصحیح امتحانات سوم نهایی 97 دانلود امتحانات نهایی سوم 97 به همراه پاسخ تشریحی دانلود امتحانات نهایی سوم 97 دانلود امتحان هندسه نهایی97 دانلود امتحان هندسه سوم خرداد 97 دانلود امتحان هندسه 2خرداد97 دانلود امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد97 دانلود امتحان نهایی شیمی خرداد97 دانلود امتحان نهایی سوم جغرافیا 97 دانلود امتحان نهایی زمین شناسی رشته علوم تجربی خرداد 97 دانلود امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 97 دانلود امتحان نهایی خرداد97 دانلود امتحان نهایی خرداد 97 زمین شناسی دانلود امتحان نهایی خرداد 97 ادبیات تخصصی دانلود امتحان نهایی خرداد 97 دانلود امتحان نهایی حسابان نهایی خرداد 97 دانلود امتحان نهایی جبر و احتمال 97 دانلود امتحان نهایی جامعه شناسی خرداد97 دانلود امتحان معارف سال سوم خرداد 97 دانلود امتحان فیزیک سوم نهایی خرداد 97 دانلود امتحان فیزیک 3 پیش دانشگاهی دانلود امتحان فیزیک 3 نهایی97 دانلود امتحان فیزیک 3 نهایی خرداد 97 دانلود امتحان فیزیک 3 نهایی دانلود امتحان فلسفه و منطق سوم نهایی خرداد 97 دانلود امتحان فلسفه و منطق دانلود امتحان عربی نهایی3 خرداد97 دانلود امتحان عربی نهایی خرداد97 دانلود امتحان عربی سال سوم نهایی خرداد 97 دانلود امتحان عربی خرداد97 دانلود امتحان عربی خرداد 97 دانلود امتحان شیمی سوم خرداد97 دانلود امتحان شیمی 3 خرداد97 دانلود امتحان زیست شناسی سوم نهایی خرداد 97 دانلود امتحان زمین شناسی نهایی خرداد 97 دانلود امتحان زمین شناسی نهایی 97 دانلود امتحان زلان خارجه نهایی خرداد 97 دانلود امتحان زبان های خارجه نهایی 97 دانلود امتحان زبان فرانسه نهایی 97 دانلود امتحان زبان فارسی نهایی سوم خرداد 97 دانلود امتحان زبان فارسی نهایی سوم 97 دانلود امتحان زبان فارسی نهایی 97 دانلود امتحان زبان خارجه نهایی خرداد 97 دانلود امتحان زبان خارجه سوم نهایی 97 دانلود امتحان زبان آلمانی نهایی 3 دانلود امتحان ریاضی3 نهایی خرداد97 دانلود امتحان ریاضی3 به همراه پاسخنامه خرداد97 دانلود امتحان جبر و احتمال خرداد 97 دانلود امتحان جبر و احتمال 97 دانلود امتحان جامعه شناسی سوم خرداد 97 دانلود امتحان تاریخ سوم نهایی 97 دانلود امتحان ادبیات نهایی سوم خرداد 97 دانلود امتحان ادبیات فارسی سوم نهایی خرداد 97 دانلود امتحان ادبیات تخصصی97 دانلود امتحان اخلاق نهایی97 دانلود امتحان آرایه های ادبی نهایی خرداد 97 سوم امتحانات نهایی سوم خرداد 97 امتحانات نهایی سوم 97 امتحانات نهایی سال سوم ریاضی امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان رشته ریاضی امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان 97 امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان امتحانات نهایی سال سوم تجربی امتحانات نهایی سال سوم انسانی امتحانات نهایی سال سوم 97 امتحانات نهایی سال سوم امتحانات نهایی خرداد 97 سال سوم امتحان هندسه 2 نهایی خرداد97 امتحان نهایی خرداد97 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی نهایی97 امتحان نهایی ادبیات اختصاصی 97 امتحان نهایی اخلاق خرداد97 امتحان نهایی آرایه های ادبی خرداد97 امتحان فیزیک 3 نهایی خرداد 97 امتحان زمین شناسی خرداد 97 امتحان ریاضی نهایی خرداد97 امتحان ریاضی نهایی انسانی خرداد97 امتحان ریاضی رشته معارف خرداد97 امتحان ریاضی انسانی نهایی خرداد97 امتحان ریاضی 3 نهایی کشوری97 امتحان آرایه های ادبی خرداد97

سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه روزانه  (سالي- واحدي ) ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد(نیم سالي- واحدي )

رشته هاي شاخه نظري

 

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک زبان های خارجی
قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲(شيعيان) زبان آلماني(۳)
قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت) زبان فرانسه (۳)
تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه) زبان انگليسي(۳)
تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)
تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)
تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

رشته تحصیلی

     تاریخ امتحان

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

سه شنبه

1/3/1397

تعلیمات دینی وقرآن(3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی وقرآن(3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی و قرآن(3)

بالای صفحه

اصول و عقاید (2)

بالای صفحه

چهارشنبه

2/3/1397

ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی (3) تاریخ ایران وجهان (2) تفسیروعلوم قرآنی(2)
شنبه

5/3/1397

حسابان زيست شناسي (۲)وآزمايشگاه عربی (3)ویژه ادبیات وعلوم انسانی عربی (3) ویژه علوم ومعارف اسلامی
یک شنبه

6/3/1396

زبان فارسی (3) زبان فارسی (3) جغرافیا(2) تاریخ اسلام (2)
دوشنبه

7/3/1397

زبان خارجی (3) زبان خارجی (3) زبان خارجی (3) زبان خارجی (3)
چهارشنبه

9/3/1397

جبر واحتمال زمین شناسی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی
شنبه

12/3/1397

فیزیک (3)و آزمایشگاه فیزیک (3)و آزمایشگاه ریاضی ریاضی
شنبه

19/3/1397

شیمی (3) وآزمایشگاه شیمی (3) وآزمایشگاه فلسفه ومنطق فلسفه ومنطق
یک شنبه 20/3/1397 جامعه شناسی (2) جامعه شناسی (2)
دوشنبه

21/3/1397

هندسه(2) ریاضی (3) آرایه های ادبی اخلاق (2)
چهارشنبه

23/3/1397

عربی (3) عربی (3) ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی
تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +