دروس امتحان نهایی دوازدهم

دروس امتحان نهایی دوازدهم

کدام درس های یازدهم نهایی است؟ کدام درس های دوازدهم نهایی است؟ نهایی بودن امتحانات یازدهم نام دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک نام دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی نام دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی لیست دروس دوازدهم تجربی لیست دروس دوازدهم انسانی لیست دروس داوزدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی دروس نهایی یازدهم دروس نهایی پایه یازدهم دروس نهایی پایه دوازدهم تعداد امتحانات نهایی یازدهم تعداد امتحانات نهایی دوازدهم برنامه امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی یازدهم امتحانات نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحانات نهایی دوازدهم انسانی امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی تجربی دوازدهم امتحان نهایی پایه دوازدهم امتحان نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحان نهایی دوازدهم امتحان نهایی انسانی دوازدهم اسامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم

امتحانات نهایی پایه دوازدهم

دانشجوفا : با توجه به تغییر سیستم آموزشی کشور و آغاز پایه تحصیلی دوازدهم طبق آخرین اخبار منتشر شده توسط آموزش و پرورش امتحانات نهایی در پایه دوازدهم برگزار می شود.

هم چنین با توجه به افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور در سال های آینده احتمال برگزاری امتحان نهایی در پایه های دهم و یازدهم نیز به مرور وجود دارد.

به استناد بند 1 “ماده واحده قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور” مصوب 26/2/1395 مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد : آزمون پایانی دروس امتحان نهایی دوازدهم به شرح جدول زیر به صورت نهایی برگزار شود.

1- دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیککدام درس های یازدهم نهایی است؟ کدام درس های دوازدهم نهایی است؟ نهایی بودن امتحانات یازدهم نام دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک نام دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی نام دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی لیست دروس دوازدهم تجربی لیست دروس دوازدهم انسانی لیست دروس داوزدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی دروس نهایی یازدهم دروس نهایی پایه یازدهم دروس نهایی پایه دوازدهم تعداد امتحانات نهایی یازدهم تعداد امتحانات نهایی دوازدهم برنامه امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی یازدهم امتحانات نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحانات نهایی دوازدهم انسانی امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی تجربی دوازدهم امتحان نهایی پایه دوازدهم امتحان نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحان نهایی دوازدهم امتحان نهایی انسانی دوازدهم اسامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم

 

2- دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی

 

کدام درس های یازدهم نهایی است؟ کدام درس های دوازدهم نهایی است؟ نهایی بودن امتحانات یازدهم نام دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک نام دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی نام دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی لیست دروس دوازدهم تجربی لیست دروس دوازدهم انسانی لیست دروس داوزدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی دروس نهایی یازدهم دروس نهایی پایه یازدهم دروس نهایی پایه دوازدهم تعداد امتحانات نهایی یازدهم تعداد امتحانات نهایی دوازدهم برنامه امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی یازدهم امتحانات نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحانات نهایی دوازدهم انسانی امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی تجربی دوازدهم امتحان نهایی پایه دوازدهم امتحان نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحان نهایی دوازدهم امتحان نهایی انسانی دوازدهم اسامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم

3- دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی

کدام درس های یازدهم نهایی است؟ کدام درس های دوازدهم نهایی است؟ نهایی بودن امتحانات یازدهم نام دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک نام دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی نام دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی لیست دروس دوازدهم تجربی لیست دروس دوازدهم انسانی لیست دروس داوزدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی دروس نهایی یازدهم دروس نهایی پایه یازدهم دروس نهایی پایه دوازدهم تعداد امتحانات نهایی یازدهم تعداد امتحانات نهایی دوازدهم برنامه امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی یازدهم امتحانات نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحانات نهایی دوازدهم انسانی امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی تجربی دوازدهم امتحان نهایی پایه دوازدهم امتحان نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحان نهایی دوازدهم امتحان نهایی انسانی دوازدهم اسامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم

1- دروس امتحان نهایی دوازدهم معارف اسلامی

کدام درس های یازدهم نهایی است؟ کدام درس های دوازدهم نهایی است؟ نهایی بودن امتحانات یازدهم نام دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک نام دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی نام دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی لیست دروس دوازدهم تجربی لیست دروس دوازدهم انسانی لیست دروس داوزدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی دروس نهایی یازدهم دروس نهایی پایه یازدهم دروس نهایی پایه دوازدهم تعداد امتحانات نهایی یازدهم تعداد امتحانات نهایی دوازدهم برنامه امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی یازدهم امتحانات نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحانات نهایی دوازدهم انسانی امتحانات نهایی دوازدهم امتحانات نهایی تجربی دوازدهم امتحان نهایی پایه دوازدهم امتحان نهایی ریاضی فیزیک دوازدهم امتحان نهایی دوازدهم امتحان نهایی انسانی دوازدهم اسامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم

دانلود  pdf دروس امتحان نهایی دوازدهم

 

شايان ذكر است جدول فوق پس از مذاكرات متعدد كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و مركز سنجش و ارزيابي و دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش در كميسيون برنامه‌هاي درسي مورد تأييد قرار گرفت و براي تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارسال شد.

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید
34 نظر
 1. بی نام می گوید

  واقعا دیگه نمیدونم چی بگم از چیزی که میترسیدم شد.حجم زیاد کتاب ها +۳۶ساعت در هفته+فقط و فقط ۲۰الی۳۰روز مهلت برای کنکور = وحشت ناک ترین……

 2. پرفسور می گوید

  سلام
  واقعا متاسفم برای همچین نظام آموزشی و هرکی صبح از خواب بلند میشه ی زری میزنه
  ۲۴ ساعت کردید ۳۵ ساعت بعد حالا ۱۲ امتحان نهایی !!!!!
  باید بریم ب حال خودمون بمیریم و بس با این اوضاع

 3. زهرا می گوید

  چرا صدای دانش آموز به هیچ جا نمیرسه؟ رشته تجربی به اندازه کافی کنکورش سخته و حالا چرا مثلا یه درسی مثل سلامت و بهداشت نهاییه و عربی نهایی نیست جالبه؟ بعد برا بقیه رشته ها سلامت و بهداشت نهایی نیست و زبان برا ریاضی نهایی نیست واقعا که عدالت آموزشی داره بیداد میکنه این چه وضعیه؟چرا درک نمیکنن کنکور داریم؟؟؟ چرا یکی به نهایی بودن این درس اعتراض نمیکنه؟صدای اعتراضمون رو کجا ببریم؟ میدونید چقدر وقت و انرژی خوندن این درس میگیره؟ تو رو خدا صدای ما رو به یه جایی برسونید

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   طبیعتا سوالات زیادی در این لیست دیده می شود و طبق آخرین گفته مسئولان آموزش و پرورش تعداد دروس نهایی بین 10 تا 11 درس خواهد بود،و همانطور که ذکر شده لیست اولیه بوده و قطعا دارای تغییراتی نیز خواهد بود و طی یکی دو هفته آینده لیست قطعی امتحانات نهایی در همین پست بروزرسانی خواهد شد.
   امیدوارم که موفق باشید

  2. حمیدرضا می گوید

   منم موافقم تو رو قرآن یکم به فکر دانش اموزان کنکوری هم باشید اخه چرا باید سلامت و بهداشت نهایی باشه که تو کنکورم ازش سوال ممیاد ولی عربی نهایی نیست جون هر کی دوست دارید دروس امتحان نهایی رو درست تعیین کنید با تشکر.

 4. زهرا می گوید

  واقعا متاسفم برا کساییه ک شدن تصمیم گیرنده ما دانش اموزا
  کاری کردین ک متاسف بشم ک چرا تو یه کشور دیگه بدنیا نیومدم

 5. صیاد گلشن می گوید

  اونهایی که دنبال۲۴ساعت هستندیادشان رفته که
  پیش دانشگاهی حذف شده است.قبلا دانش اموزایرانی دوتامدرک می گرفت یکی دیپلم ویکی پیش.۳۵ساعت برای تامین اعتباربین المللی دیپلم است.
  باتوجه به کنکورزدگی جامعه ایران هردرسی که درکنکورازآن سوال نیایدویادرمعدل کتبی تاثیرنداشته باشدجدی گرفته نمی شود.مدارسی که دروسی مثل سلامت وبهداشت رازنگ تفریح یاحل تمرین برای برخی دروس پایه لحاظ کرده اندبه هوش باشند.

  1. Mahii می گوید

   شما که داری همچین چیزی میگی جای ما بودی؟؟واقعا بی فکریه که این درس ها نهایی باشن . کنکور زدگی؟؟هه فقط چندتا از شما لازمه تا کشور اباد شه

  2. مارال حسینی می گوید

   شمایی که میگی پیش دانشگاهی حذف شده.
   اره ماپیش نخوندیم ولی درعوضش سال ششم خوندیم که شماها نخوندین…

 6. Ebrahimi می گوید

  سلام ممنون از اطلاع رسانی تون
  ببخشید امتحانات نوبت اول دوازدهم نهایی هست؟ یا فقط نوبت دوم نهایی هست؟ اگه فقط نوبت دوم نهایی باشه نوبت اول هم تاثیر داره؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام دوست عزیز
   فقط نوبت دوم نهایی هستند،نه دوست عزیزم فقط امتحانات نهایی خرداد تو کنکور تاثیر دارند.
   موفق باشی

 7. هانیسا می گوید

  پس چیشد همش میگفتید ساعتای درسی کاهش یافته به ۲۵ساعت الان که ماهرروز تا ساعت ۳ تو مدرسه ایم مگه مادوازدهمیا مسخره شماییم اههه واقعا متاسفم برای این نظام اموزش

 8. Mahii می گوید

  واقعا برای کشورم دلم میسوزه که همچین مسئول های بی فکری داره . گند زدید بابا جمع کنید خودتونو.

 9. Darya می گوید

  واقعا متاسفم!! چی‌میشه گفت؟عوص اینکا ساعت درسی و کم‌کنن تا وقت کنیم واسه کنکور بخونیم زیاد کردم این به کنار!چرا درسای چرتی مثلل هویت اجتماعی و سلامت و نهایی کردین واقعا شرم نمیکنین؟؟؟؟؟

 10. Faイ£ო£み می گوید

  سلامت نمےذارن برامون بـےهویتا…
  آخه ما چه گناهی کردیم؟
  هر روزم یه چیزی میگن معلومه که نمی‌دونن دارن چے کار میکنن…
  خدایــــــا یه عقلے بده به بعضیا بی‌عقلےشون کار نده دست ما…
  خب آخه نفهم ما اگه مےخواستیم هویت بخونیم میومدیم تجربی؟
  کسے که شعور اجتماعی نداشته باشه با صدتا کتاب هویت هم درست نمیشه…البته بلانسبت مسئولین متفکر آموزشیفڪ کنم این کتابا رو بعضیاشون بخونن مفیدتره تا این که بدن ما بدبختا بخونیم

  1. hadi می گوید

   حرفت کاملا منطقیه ، مخصوصا معلمای دروسای چرت همچین خودشونو میگیرن که نکو ، هر هفته هم پرسش

 11. محمد می گوید

  سلام ببخشید کسی که در مدرسه بزرگسالان داره پایه دوازدهمو میخونه و به صورت ترمی امتحان میده تکلیفش چیه تو دی ماه امتحانات نهائیو برا بزرگسالان میگیرند یا نه

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام محمد جان
   واقعیتش در جریان نیستیم چون نظام جدید تغییر کرده بستگی داره باز بخشنامه برگزاری امتحانات چجوری میشه،میتونی از همون مدرسه بزرگسالان سوال کنی
   هم چنین ماه بعد برنامه امتحانات دی ماه میاد و مشخص میشه میتونی از طریق کانال تلگرام و سایتمون سریعتر باخبر بشی
   موفق باشی

 12. زهرا می گوید

  تاثیرات امتحان نهایی20%قطعی و10%مثبت چجوری دقیقا؟!

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   تا به این لحظه که سازمان سنجش اعلام کرده معدل دوازدهم تو کنکور 98 و کنکور 99 تاثیر داره،تاثیر قطعی اینطوریه که هر نمره ای گرفته باشی در امتحان نهایی مستقیما برات تاثیر میدن حالا امکانش هست رتبه تون رو خوب کنه یا بدتر کنه،تاثیر مثبت هم تنها باعث بهتر شدن رتبه تون میشه،که الان هم تو مجلس با درخواست زیاد کنکوری ها پیگیر هستن که تاثیر معدل رو به مثبت تغییر بدن

   برای مطالعه بیشتر مطلب زیر رو هم بخونید

   نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98

   امیدوارم موفق باشی

 13. زهرا می گوید

  واقعاااا متاسفم برا نظام اموزشی امسال نتیجه فقط برای پشت کنکور ها خوب میشه و ما باید 35ساعت آموزشی تا پنجشنبه و البته تا خردادماه بیایم مدرسه!! من ک کلا ناامید شدم…

 14. زهرا می گوید

  ببخشید یه سوال دیگه الان دقیقا سلامت و بهداشت و هویت اجتماعی چجوری تو کنکور تاثیر داده میشه؟؟؟!!

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   متاسفانه این سوالیه که باید مسئولین آموزش و پرورش جواب بدن!!

 15. عرفان می گوید

  ب قرآن دیگه شما مسخره شو درآوردید،بیکار نشستن واسه خودشون الکی درس اضافه میکنن حالا برچسب نهایی هم پشتش میبندن . مثلا کار مؤثری انجام دادید شما دیگه؟اگه برای پیشرفت و نتیجه خودمونه ایییییییییییین مطابق خواسته ما نیست آقا کی میشنوه پس

 16. WARRIOR می گوید

  فقط میتونم بگم به معنای واقعی آتیش دادین به نظام آموزشی کاشکی یکی صدای ما رو بشنوه ب این اربعینی ک تو راهه قسم بخاطر این حجم از انرژی که از دانش آموزای کنکوری میگیرین بخاطر چند تا درس چرت و مسخره خدا ازتون نمیگذره انرژیش به کنار اگ بدونید چه فشار روحی و جوشی ما رو میدین هیچ وقت همچین نفرین هایی برا خودتون درست نمیکردیداگر این چند درس چرت رو نهایی کنند خدا به این اربعین لعنتشون کنه چون درسته موش آزمایشگاهیشون شدیم ولی تا این حد نباید در حقمون ظلم بشه

 17. باقر عالی پور می گوید

  هفته ای 36ساعت
  یه وختیم برا کنکور ما میزاشتین کاش.

 18. H.gh20 می گوید

  کسایی که در خط امام نیستن حق مارو پایمال میکنن ……..یکی یکیشون

 19. علي می گوید

  من نه عربي ميخونم نه ديني نه دروس الكي را تو اين مدت هم همه دبيرا نمره خوب و عالي بهم دادند امسال هم نمره خوب ميگبرم بدون انكه بخونم

 20. مینا می گوید

  ببخشید کسی میدونه این درسا هر دو نیم سال نهایی ان یا نیم سال اخر؟؟؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام مینا خانم گرامی
   هم اکنون برنامه امتحانات منتشر شد
   دی ماه ،خرداد و شهریور به صورت نهایی برگزار می شوند.
   هم چنین با توجه به جدید بودن پایه دوازدهم برای بررسی بیشتر حتما از طریق مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور پیگیر باشید
   موفق باشید

 21. احمدرضا می گوید

  ابتدا یک سوال از دانشجوفا
  -آیا این نظرات به مسئولان انعکاس داده می شود یا دلنوشته ای بیش نیست؟
  -قابل توجه مسئولین،ای مسئولین بی فکر که مصداق سواره خبراز پیاده نداره هستید وبرخر مراد سوار وفرزندانتان یا درخارج هستند ویا اگردرداخل مشکلی ندارند راهکار وچاره اندیشی برایشان زیاد دارید غصه ایی ندارندولی اگر از وضع مردم خبر داشتید این بلاها را سر ما نمی آوردید بااین قیمت کتابها وکلاس خصوصی ها که واقعا مجبورشدیم برویم چون هم کتابها بی خود وبی سروته هست هم سخته مخصوصا شیمی وزیست متاسفانه کتاب دینی هم به آن اضافه شده چون فوق العاده جوابها تکرای است
  ریاضی وفیزیک هم اوضاعش همینطوره خیلی گنگ تر از نظام قدیم نوشته شده .ولی آیا مسئولین می دانید چه فشار روحی وچه بار مالی بردوش خانواده ها ودوازدهمی ها هست افزایش تعداد دروس نهایی زهرکشنده هست اینقدر فکر واندوه داریم که به هیچ عنوان اهداف پرورشی که در نظام جدید دنبالش بودید هرگز محقق نمی شودچرا اینقدر از مردم دور هستید چرا اینقدر روحیه وسرنوشت بچه های این مملکت براتون مهم نیست چرا اینقدر خودتان زیر بار مسئولیت در برابر خدا می برید شما تدریجی مارا هلاک کردید از کلاس دهم روی خوش ندیدیم چکارکنیم بازار کشش جذب این همه جوان راندارد کجا برویم ؟پنبه از گوشتان بیرون کنید

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام احمدرضا عزیز
   ممنونیم از نظرت،طبیعتا ما در دانشجوفا وظیفه اظلاع رسانی به دانش آموزان و داوطلبان کنکوری را برعهده داریم و همه دانش آموزان می توانند دیدگاه های خودشون رو آزادانه و بدون سانسور بیان کنند به امید اینکه این صداها به گوش مسئولین آموزش و پرورش هم برسه
   موفق باشید

 22. علی می گوید

  سلام
  آیا سال دهم و یازدهم هم تاثیری دارند؟ یا فقط دوازدهم؟

  1. دانشجوفا می گوید

   سلام علی عزیز
   دقیقا متوجه منظورتون نشدیم
   در حال حاضر فقط امتحانات دوازدهم نهایی می باشند و تنها معدل دوازدهم در کنکور دارای تاثیر می باشد.
   اگر نیاز به سوال دیگه ای بود لطفا بپرسید
   موفق باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +