رتبه های برتر کنکور97/نفرات برتر کنکور97

رتبه های برتر کنکور97/نفرات برتر کنکور97

 

رتبه های برتر کنکور 97 اعلام شد

 

نفرات برتر  کنکور سراسری 97 در هر يك از رشته های  علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم

انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1397 به شرح ذيل اعلام مي گردد.

رتبه های برتر کنکور ریاضی97

کارنامه نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور97 زبان نفرات برتر کنکور97 ریاضی نفرات برتر کنکور97 تجربی نفرات برتر کنکور97 انسانی نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور سراسری97 نفرات برتر کنکور ریاضی 97 نفرات برتر کنکور تجربی 97 نفرات برتر کنکور انساانی 97 عکس نفرات برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور97 چه کسانی هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 مشهد رتبه های برتر کنکور97 شیراز رتبه های برتر کنکور97 را بشناسید رتبه های برتر کنکور97 در ایران رتبه های برتر کنکور97 تهران رتبه های برتر کنکور97 تبریز رتبه های برتر کنکور97 بوکان رتبه های برتر کنکور97 اهل کدام شهر هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 اصفهان رتبه های برتر کنکور97 ارومیه رتبه های برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور هنر97 رتبه های برتر کنکور زبان97 رتبه های برتر کنکور ریاضی97 رتبه های برتر کنکور تجربی97 رتبه های برتر کنکور انسانی97 رتبه های برتر کنکور 97 اعلام شد رتبه 3 کنکور هنر97 رتبه 3 کنکور ریاضی97 رتبه 3 کنکور تجربی97 رتبه 3 کنکور انسانی97 رتبه 2 کنکور هنر97 رتبه 2 کنکور ریاضی97 رتبه 2 کنکور تجربی97 رتبه 2 کنکور انسانی97 رتبه 1 کنکور هنر97 رتبه 1 کنکور ریاضی97 رتبه 1 کنکور تجربی97 رتبه 1 کنکور انسانی97

رتبه 1 کنکور ریاضی97

علیرضا شاطری بابلسر

 

رتبه 2 کنکور ریاضی97

سیدمحمدصادق کشاورزی تهران

 

رتبه 3 کنکور ریاضی97

بهار رادمهر قم

 

رتبه 4 کنکور ریاضی97

محمدرضا اسکندری از تهران

 

رتبه 5 کنکور ریاضی97

روزبه امین تفرشی از تهران

 

رتبه 6 کنکور ریاضی97

سجاد فقفور مغربی از تهران

 

رتبه 7 کنکور ریاضی97

علی سالارحسینی از بندرعباس

 

رتبه 8 کنکور ریاضی97

امیرحسین استقامت از یزد

 

رتبه 9 کنکور ریاضی97

احمد سلیمی از بندرعباس

 

رتبه 10 کنکور ریاضی97

عرفان مظفری واتانی از شهرکرد

 

—————————————————————————————————————————————–

رتبه های برتر کنکور تجربی97

کارنامه نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور97 زبان نفرات برتر کنکور97 ریاضی نفرات برتر کنکور97 تجربی نفرات برتر کنکور97 انسانی نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور سراسری97 نفرات برتر کنکور ریاضی 97 نفرات برتر کنکور تجربی 97 نفرات برتر کنکور انساانی 97 عکس نفرات برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور97 چه کسانی هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 مشهد رتبه های برتر کنکور97 شیراز رتبه های برتر کنکور97 را بشناسید رتبه های برتر کنکور97 در ایران رتبه های برتر کنکور97 تهران رتبه های برتر کنکور97 تبریز رتبه های برتر کنکور97 بوکان رتبه های برتر کنکور97 اهل کدام شهر هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 اصفهان رتبه های برتر کنکور97 ارومیه رتبه های برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور هنر97 رتبه های برتر کنکور زبان97 رتبه های برتر کنکور ریاضی97 رتبه های برتر کنکور تجربی97 رتبه های برتر کنکور انسانی97 رتبه های برتر کنکور 97 اعلام شد رتبه 3 کنکور هنر97 رتبه 3 کنکور ریاضی97 رتبه 3 کنکور تجربی97 رتبه 3 کنکور انسانی97 رتبه 2 کنکور هنر97 رتبه 2 کنکور ریاضی97 رتبه 2 کنکور تجربی97 رتبه 2 کنکور انسانی97 رتبه 1 کنکور هنر97 رتبه 1 کنکور ریاضی97 رتبه 1 کنکور تجربی97 رتبه 1 کنکور انسانی97

رتبه 1 کنکور تجربی97

امیررضا براتی قوچان

 

رتبه 2 کنکور تجربی 97

علی عبدالله زاده تربت حیدریه

 

رتبه 3 کنکور تجربی97

احسان آبادی فرد تبریز

 

رتبه 4 کنکور تجربی97

امیررضا صدریکتا از کرج

 

رتبه 5 کنکور تجربی97

سارا کمالی زنوزی از تبریز

 

رتبه 6 کنکور تجربی97

علی افخمی نیا از ارومیه

 

رتبه 7 کنکور تجربی97

امیرحسین زارع از بیرجند

 

رتبه 8 کنکور تجربی97

سیدشایان شجاعی از مشهد

 

رتبه 9 کنکور تجربی97

آرمان زینالی از تالش

 

رتبه 10کنکور تجربی97

پریا ولیزاده ایلخچی از تبریز

 

———————————————————————————————————————————–

رتبه های برتر کنکور انسانی97

کارنامه نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور97 زبان نفرات برتر کنکور97 ریاضی نفرات برتر کنکور97 تجربی نفرات برتر کنکور97 انسانی نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور سراسری97 نفرات برتر کنکور ریاضی 97 نفرات برتر کنکور تجربی 97 نفرات برتر کنکور انساانی 97 عکس نفرات برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور97 چه کسانی هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 مشهد رتبه های برتر کنکور97 شیراز رتبه های برتر کنکور97 را بشناسید رتبه های برتر کنکور97 در ایران رتبه های برتر کنکور97 تهران رتبه های برتر کنکور97 تبریز رتبه های برتر کنکور97 بوکان رتبه های برتر کنکور97 اهل کدام شهر هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 اصفهان رتبه های برتر کنکور97 ارومیه رتبه های برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور هنر97 رتبه های برتر کنکور زبان97 رتبه های برتر کنکور ریاضی97 رتبه های برتر کنکور تجربی97 رتبه های برتر کنکور انسانی97 رتبه های برتر کنکور 97 اعلام شد رتبه 3 کنکور هنر97 رتبه 3 کنکور ریاضی97 رتبه 3 کنکور تجربی97 رتبه 3 کنکور انسانی97 رتبه 2 کنکور هنر97 رتبه 2 کنکور ریاضی97 رتبه 2 کنکور تجربی97 رتبه 2 کنکور انسانی97 رتبه 1 کنکور هنر97 رتبه 1 کنکور ریاضی97 رتبه 1 کنکور تجربی97 رتبه 1 کنکور انسانی97

رتبه 1 کنکور انسانی97

فاطمه ملکی تهران

 

رتبه 2 کنکور انسانی 97

زاهدی کیا اصفهان

 

رتبه 3 کنکور انسانی97

علی مرتضی قلی تهران

 

رتبه 4 کنکور انسانی97

فرنوش فخار از کاشان

 

رتبه 5 کنکور انسانی97

محمدامین زارع از تهران

 

رتبه 6 کنکور انسانی97

 محسن سلیمانی از تهران

 

رتبه 7 کنکور انسانی97

غزال رضایی از تهران

 

رتبه 8 کنکور انسانی97

نیما جواهری از کامیاران

 

رتبه 9 کنکور انسانی97

حلیه فراست از تهران

 

رتبه 10کنکور انسانی97

عیلرضا فتحی از ساری

————————————————————————————————————————————-

رتبه های برتر کنکور هنر97

کارنامه نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور97 زبان نفرات برتر کنکور97 ریاضی نفرات برتر کنکور97 تجربی نفرات برتر کنکور97 انسانی نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور سراسری97 نفرات برتر کنکور ریاضی 97 نفرات برتر کنکور تجربی 97 نفرات برتر کنکور انساانی 97 عکس نفرات برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور97 چه کسانی هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 مشهد رتبه های برتر کنکور97 شیراز رتبه های برتر کنکور97 را بشناسید رتبه های برتر کنکور97 در ایران رتبه های برتر کنکور97 تهران رتبه های برتر کنکور97 تبریز رتبه های برتر کنکور97 بوکان رتبه های برتر کنکور97 اهل کدام شهر هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 اصفهان رتبه های برتر کنکور97 ارومیه رتبه های برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور هنر97 رتبه های برتر کنکور زبان97 رتبه های برتر کنکور ریاضی97 رتبه های برتر کنکور تجربی97 رتبه های برتر کنکور انسانی97 رتبه های برتر کنکور 97 اعلام شد رتبه 3 کنکور هنر97 رتبه 3 کنکور ریاضی97 رتبه 3 کنکور تجربی97 رتبه 3 کنکور انسانی97 رتبه 2 کنکور هنر97 رتبه 2 کنکور ریاضی97 رتبه 2 کنکور تجربی97 رتبه 2 کنکور انسانی97 رتبه 1 کنکور هنر97 رتبه 1 کنکور ریاضی97 رتبه 1 کنکور تجربی97 رتبه 1 کنکور انسانی97

رتبه 1 کنکور هنر97

فروغ رنجبر اصفهان

 

رتبه 2 کنکور هنر 97

آذین دهقان تهران

 

رتبه 3 کنکور هنر97

نگار علی محمدی تهران

 

رتبه 4 کنکور هنر97

رتبه 5 کنکور هنر97

رتبه 6 کنکور هنر97

رتبه 7 کنکور هنر97

رتبه 8 کنکور هنر97

رتبه 9 کنکور هنر97

رتبه 10کنکور هنر97

 

———————————————————————————————————————————-

رتبه های برتر کنکور زبان97

کارنامه نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور97 زبان نفرات برتر کنکور97 ریاضی نفرات برتر کنکور97 تجربی نفرات برتر کنکور97 انسانی نفرات برتر کنکور97 نفرات برتر کنکور سراسری97 نفرات برتر کنکور ریاضی 97 نفرات برتر کنکور تجربی 97 نفرات برتر کنکور انساانی 97 عکس نفرات برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور97 چه کسانی هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 مشهد رتبه های برتر کنکور97 شیراز رتبه های برتر کنکور97 را بشناسید رتبه های برتر کنکور97 در ایران رتبه های برتر کنکور97 تهران رتبه های برتر کنکور97 تبریز رتبه های برتر کنکور97 بوکان رتبه های برتر کنکور97 اهل کدام شهر هستند؟ رتبه های برتر کنکور97 اصفهان رتبه های برتر کنکور97 ارومیه رتبه های برتر کنکور97 رتبه های برتر کنکور هنر97 رتبه های برتر کنکور زبان97 رتبه های برتر کنکور ریاضی97 رتبه های برتر کنکور تجربی97 رتبه های برتر کنکور انسانی97 رتبه های برتر کنکور 97 اعلام شد رتبه 3 کنکور هنر97 رتبه 3 کنکور ریاضی97 رتبه 3 کنکور تجربی97 رتبه 3 کنکور انسانی97 رتبه 2 کنکور هنر97 رتبه 2 کنکور ریاضی97 رتبه 2 کنکور تجربی97 رتبه 2 کنکور انسانی97 رتبه 1 کنکور هنر97 رتبه 1 کنکور ریاضی97 رتبه 1 کنکور تجربی97 رتبه 1 کنکور انسانی97

رتبه 1 کنکور زبان97

علی عبدالله زاده تربت حیدریه

 

رتبه 2 کنکور زبان 97

پریسا علاوی طوسی سمنان

 

رتبه 3 کنکور زبان97

محمد کاظمی کرج

 

رتبه 4 کنکور زبان97

رتبه 5 کنکور زبان97

رتبه 6 کنکور زبان97

رتبه 7 کنکور زبان97

رتبه 8 کنکور زبان97

رتبه 9 کنکور زبان97

رتبه 10کنکور زبان97

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور97

کارنامه و درصد رتبه های برتر کنکور تجربی 97

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری97

 

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید ،
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم ! (فیلتر شکن باید روشن باشه)
+ +