سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور پیش دانشگاهی(90-96)

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور پیش دانشگاهی(90-96)

آرشیو سوالات امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریورماه

پاسخنامه سوالات پیش دانشگاهی امتحان نهایی پاسخنامه امتحانات شهریورماه پیش دانشگاهی پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور نمونه سوالات امتحانی شهریور نمونه سوالات امتحان نهایی چهارم96 نمونه سوالات امتحان نهایی معارف اسلامی شهریور پیش دانشگاهی نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک شهریور پیش دانشگاهی نمونه سوالات امتحان نهایی شیمی شهریور پیش دانشگاهی نمونه سوالات امتحان نهایی شهریور بزرگسالان نمونه سوالات امتحان نهایی زیست شناسی شهریور پیش دانشگاهی نمونه سوالات امتحان نهایی ریاضی شهریور پیش دانشگاهی نمونه سوالات امتحان نهایی راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهریور دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی شهریور امتحانات نهایی پیش دانشگاهی شهریورماه امتحانات نهایی شهریور96 پیش دانشگاهی امتحانات نهایی شهریور95 پیش دانشگاهی امتحانات نهایی شهریور پیش دانشگاهی امتحانات نهایی شهریور 94 پیش دانشگاهی امتحانات نهایی شهریور 93 پیش دانشگاهی امتحانات نهایی شهریور 92 پیش دانشگاهی امتحان نهایی چهارم شهریورماه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریورماه امتحان نهایی شهریور پیش دانشگاهی امتحان نهایی دروس در شهریور آرشیو سوالات امتحان نهایی شهریور

نکته : برای دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی هر درس روی آن کلیک کنید تا دانلود شود.

——————————————————————————————————————————————-

دانلود سوالات امتحان نهایی شهریور ۹۶

*بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

8 صبح
رياضي و فيزيک علوم تجربی ادبيات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
چهارشنبه

     ۱/۶/۱۳۹۶

معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول و عقاید معارف اسلامی
شنبه

۴/۶/۱۳۹۶

فيزيك  فيزيك ادبيات فارسي فقه و اصول آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران
دو شنبه

۶/۶/۱۳۹۶

زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
چهارشنبه

۸/۶/۱۳۹۶

حساب ديفرانسيل و انتگرال زيست شناسي عربي ادبيات عرب سير هنر در تاريخ

——————————————————————————————————————————————————–

دانلود سوالات امتحان نهایی شهریور 95

 

*بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

۸ صبح
رياضي و فيزيک علوم تجربی ادبيات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
دوشنبه

     01/06/1395

معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول و عقاید  معارف اسلامی
چهارشنبه

03/06/1395

فیزیک فیزیک ادبیات فارسی فقه و اصول آشنایی با میراث فرهنگی ایران
شنبه

06/06/1395

حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی ادبیات عرب سیر هنر در تاریخ
دوشنبه

08/06/1395

زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی

 

——————————————————————————————————————————————————–

دانلود سوالات امتحان نهایی شهریور 94

 

*بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸صبح
رياضی و فيزيك علوم تجربی علوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
يكشنبه

۰۱/۰۶/139۴

معارف اسلامي معارف اسلامي معارف اسلامي اصول عقايد معارف اسلامي
سه شنبه

۰۳/۰۶/139۴

فیزیک فیزیک ادبيات فارسي فقه و اصول آشنايي با ميراث فرهنگي ايران
پنج شنبه

۰۵/۰۶/139۴

زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي
شنبه

۰۷/۰۶/139۴

حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربي ادبيات عرب سير هنر درتاريخ

 

——————————————————————————————————————————————————

دانلود سوالات امتحان نهایی شهریور 93

دروس عمومی مشترک

*بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۸صبح
رياضی و فيزيك علوم تجربی علوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
شنبه

۰۱/۰۶/1393

معارف اسلامي معارف اسلامي معارف اسلامي اصول عقايد معارف اسلامي
دوشنبه

۰۳/۰۶/1393

فیزیک فیزیک ادبيات فارسي فقه و اصول آشنايي با ميراث فرهنگي ايران
چهارشنبه

5/۰۶/1393

زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي
شنبه

8/0۶/1393

حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربي ادبيات عرب سير هنر درتاريخ

 

——————————————————————————————————————————————————–

دانلود سوالات امتحان نهایی شهریور 91

دروس عمومی مشترک

*(اقليت هاي مذهبي)

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۹ صبح
علوم رياضی علوم تجربی علوم انسانی علوم و معارف اسلامی هنر
دوشنبه

۲۳/۰۵/۱۳۹۱

معارف اسلامي(۲) معارف اسلامي(۲) معارف اسلامي(۲) اصول عقايد(۲) معارف اسلامي(۲)
چهار‌شنبه

۲۵/۰۵/۱۳۹۱

فيزيك فيزيك عربي ادبيات عرب آشنايي با ميراث فرهنگي ايران
سه شنبه

۳۱/۰۵/۱۳۹۱

حساب ديفرانسيل و انتگرال زيست شناسي ادبيات فارسي فقه  و اصول سير هنر درتاريخ
چهار شنبه

۰۱/۰۶/۱۳۹۱

زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرت چیه؟

نظرات شما را با جان و دل می خوانیم و پاسخ خواهیم داد . . .