نام دروس و فصل های زیست شناسی دوازدهم سال97

نام دروس و فصل های زیست شناسی دوازدهم سال97 

نام دروس زیست شناسی97 نام دروس زیست شناسی 97 نام دروس دوازدهم لیست اسامی فصل های زیست شناسی دوازدهم زیست شناسی فصل های زیست شناسی دوازدهم سرفصل های زیست شناسی دوزادهم سرفصل زیست شناسی دوازدهم زیست شناسی دوزادهم سال 97 زیست شناسی دوازدهم چه فصل هایی دارد؟ زیست شناسی زیست دروس و فصل های زیست شناسی دوازدهم سال97 تعداد فصل های زیست شناسی دوازدهم 97 اسامی فصول زیست شناسی 97

کتاب 8 فصل دارد و هر فصل شامل 3 تا 4 گفتار می شود

(ممكن است شماره و نام فصل ها تغيير كند )

1 -مولكول هاي اطلاعاتی

2 -جريان اطلاعات در ياخته

3 -جريان اطالعات در نسل ها

4 -تغيير در اطلاعات

5 -توليد و ساخت مواد آلي

6 -مصرف مواد آلي براي توليد انرژي

7 -رفتارشناسي

8 -فناوري هاي زيستي جديد

ممکن است شما دوست داشته باشید

بگـــو نظرت چیه؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

شش + 9 =