نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

whale azarwp - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانشجوفا: در این مطلب برای شما دانش آموزان پایه یازدهم نمونه سوالات امتحانی نوبت اول دی ماه 97 را آماده کرده ایم،که این نمونه سوالات امتحانی از دبیرستان های مختلف گردآوری شده و اکثر نمونه سوالات همراه با پاسخ تشریحی می باشد.

برای آمادگی بیشتر و مشاهده بارم بندی و  … پایه های مختلف از صفحه امتحانات دی ماه 97 نیز دیدن کنید.

توجه : برای دسترسی راحت تر سوالات درون یک فایل zip فشرده شده اند برای استفاده و باز کردن فایل ها در کامپیوتر یا موبایل از نرم افزار و یا اپلیکشین های zip استفاده کنید.

این مطلب شامل لینک دانلود نمونه سوالات امتحانی رشته های زیر می باشد : 

1- دانلود سوالات امتحانی یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

2- دانلود سوالات امتحانی یازدهم تجربی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

3- دانلود سوالات امتحانی یازدهم انسانی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

 

نمونه سوال ادبیات فارسی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی  (سری اول)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی ادبیات فارسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


 

نمونه سوال نگارش یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال دین و زندگی یازدهم ریاضی و تجربی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی دین و زندگی انسانی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی و تجربی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم ریاضی و تجربی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97


نمونه سوال عربی انسانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی انسانی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97


 

 

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال زمین شناسی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97


نمونه سوال هندسه ریاضی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال زیست شناسی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی زیست شناسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال حسابان یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 

بیشتر بخوانید  دانلود سوالات کنکور ریاضی 98 با پاسخ تشریحی و کلید

نمونه سوال شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 

نمونه سوال شیمی یازدهم تجربی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال علوم و فنون یازدهم انسانی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال علوم و فنون یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 

نمونه سوال فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 

نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال روان شناسی یازدهم انسانی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی روان شناسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97


نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال ریاضی تجربی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانیریاضی تجربی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی (سری دوم – مجموعه مدارس برتر)

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال ریاضی و آمار انسانی یازدهم نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97


نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97


نمونه سوال فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال فلسفه یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 


نمونه سوال جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال جغرافیا انسانی یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

 

 

نمونه سوال تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال تاریخ یازدهم نوبت اول دی 97 + پاسخ تشریحی

download icon - نمونه سوال امتحانی یازدهم نوبت اول دی 97

تبلیغات

اگر در زمینه تحصیلی و آزمون سراسری ( مشاوره اختصاصی کنکور ۹۸ ، برنامه ریزی تحصیلی ، قبولی تضمینی ، معرفی بهترین منابع ، تکنیک مطالعه و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +