همه چیز درباره معافیت تحصیلی دانشجویان

همه چیز درباره معافیت تحصیلی دانشجویان

 

فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاهها به شرط:
 • 1) عدم انصراف از تحصیل برای دومین مرتبه.
 • 2) عدم اخراج یا ترک تحصیل منجر به اخراج .
 • 3) عدم قرار گرفتن در سنوات ارفاقی.
 • 4) عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف.

 

بازگشت به همان دانشگاه ،همان مقطع و همان رشته جهت ادامه تحصیل قبلی به شرط :
 • 1) عدم اعزام بخدمت مشمول.
 • 2) ارائه موافقت کمسیون موارد خاص دانشگاهها مبنی بر بازگشت به تحصیل مشمول به وظیفه عمومی محل تحصیل .
  • احیای معافیت تحصیلی و مجوز اعاده (بازگشت)به تحصیل
  • در صورتی که مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد، پس از اعاده به تحصیل تا پایان تحصیل مجازبه تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود .

 

ارائه پذیرش مجدد از دانشگاه به شرط :
 • 1) عدم پذیرش در مقطعی که قبلا از آن مقطع فارغ التحصیل شده است .
 • 2) در صورتیکه مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد ، پس از اعاده به تحصیل ،تا پایان تحصیل مجاز به تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود.

چگونه معافیت تحصیلی بگیریم معافیت تحصیلی دانشجویان معافیت تحصیلی دانشجو معافیت تحصیلی انتقال به دانشگاههای داخل کشور به شرط معافیت تحصیلی فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاهها شرایط ادامه تحصیل مجدد مشمولان اخراجی و یا انصرافی از دانشگاهها سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاهها از نظر نظام وظیفه دانشجویان و معافیت تحصیلی

سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاهها
مقطع تحصيليحداکثر سال مجاز برای تحصیل
كارداني2/5
كارشناسي ناپيوسته3
كارشناسي ارشد ناپيوسته3
کارشناسی پیوسته5
کارشناسی ارشد پیوسته6
دکتری پزشکی پیوسته8
دكتري تخصصی ناپيوسته6

 

درمواردی که دانشجو در سنوات قانونی مقرر نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند ، با تشخيص واعلام كميسون موارد خاص دانشگاه هاي مربوط و صرفا جهت فراغت در آن مقطع ،و موافقت وظیفه عمومی حداكثر يكسال به مدت فوق اضافه مي شود .

 

شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و بالاتر در دانشگاهها

قبل از اعزام بخدمت : حداکثر بیش از یکسال از فراغت مقطع قبلی نگذشته باشد .

بعد از اعزام بخدمت : در صورت نداشتن غیبت و پذیرش در دانشگاه در مقطع بالاتر ، مجاز به ترخیص از خدمت جهت ادامه تحصیل می باشد.

قوانین معافیت تحصیلی خارج ازکشور
بیشتر بخوانید

 

شرایط ادامه تحصیل مجدد مشمولان اخراجی و یا انصرافی از دانشگاهها

مشمولان اخراجی یا ترک تحصیل منجر به اخراجی از دانشگاهها (پس از ورود به سن مشمولیت) تا پایان خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

مشمولان انصرافی از دانشگاهها (پس از ورود به سن مشمولیت) ، در صورتی که بعد از ورود به سن مشمولیت فقط یکبار انصراف داده باشند و حداکثر یکسال از تاریخ انصراف بیشتر سپری نشده باشد ، از کاردانی تا دکتری فقط یکبار مجاز به ادامه تحصیل در همان مقطع یا مقطع پایین تر می باشند.

نکته: مشمولان، مجاز به تحصیل مجدد در مقاطعی که قبلا از آن مقطع فارغ التحصیل شده اند نمی باشند.

مثال:انصراف از مقطع کارشناسی ناپیوسته ، در صورت داشتن شرایط ادامه تحصیل مجدد فقط مجاز به ادامه تحصیل در همان مقطع می باشند و مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته نیستند.

 

انتقال به دانشگاههای داخل کشور به شرط
 • 1) عدم انصراف از دانشگاه مبدا.
 • 2) عدم قبولی مجدد در آزمون یا پذیرش مجدد.
 • 3) عدم تغییر در مقطع و رشته تحصیلی .

 

مشمولان دانشجو ، در صورت ارائه موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد با رعایت شرایط فوق الذکر با لحاظ مدت سنوات تحصیلی دانشگاه اولیه مجاز به انتقال می باشند .

نکته: انتقال به دانشگاههای خارج کشور مجاز نیست .

منبع :نظام وظیفه

ممکن است شما دوست داشته باشید

بگـــو نظرت چیه؟

نظرات و پیشنهادات شما موجب حمایت و دلگرمی ماست

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

14 − ده =