برای موفقیت در کنکور ریاضی ۹۷ از چه منابعی استفاده کنیم؟

برای موفقیت در کنکور ریاضی ۹۷ از چه منابعی استفاده کنیم؟ به نقل از میگنا؛افرادی در کنکور ریاضی نتیجه بهتری می گیرند که در کنار ذهن عملیات و استدلالی خود دارای پشتکار کافی باشند. تسلط بر منابع اصلی و اولیه "کنکور ریاضی ۹۷" تاثیر زیادی بر…