مرور برچسب

بازار کار رشته پزشکی

معرفی جامع و کامل رشته پزشکی

معرفی رشته ی پزشکی آشنايي با رشته ي پزشکي - نظام آموزش پزشکي عمومي شامل ۵ دوره است: ۱- علوم پايه ۲- فيزيوپاتولوژي ۳- کارآموزي باليني ۴- کارورزي باليني ۵- کارورزي دوره آموزش دکتراي حرفه‌اي پزشکي شامل مراحل زير است: الف )…