مرور برچسب

تابع کنکور

جزوه تابع صعودی و نزولی ریاضی کنکور(مقدم نیا)

جزوه تابع صعودی و نزولی ریاضی کنکور(مقدم نیا) جزوه و درسنامه تابع ریاضی کنکور جزوه تایع صعودی و نزولی ریاضی تجربی کنکور توسط دبیر برجسته ریاضی کنکور آقای علی مقدم نیا تهیه شده که دارای درسنامه ، 50 تست و پاسخ های تشریحی نیز است،امیدواریم…
عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +