مرور برچسب

تاثیر معدل در کنکور 99

چگونگی برگزاری کنکور 99

چگونگی برگزاری کنکور 99 نحوه برگزاری کنکور 99 شرایط برگزاری کنکور 99 نظام قدیم و نظام جدید دانشجوفا؛ چند ماه باقی مانده تا پایان کنکور 98 و شروع شمارش معکوس برای کنکور 99 ، اما تغییرات کنکور در چند سال اخیر به قدری زیاد…
عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +