مرور برچسب

تاریخ برگزاری امتحانات نهایی دوازدهم

امتحانات نهایی سال دوازدهم برگزار می شود؟

امتحانات نهایی سال دوازدهم برگزار می شود؟ سایت دانشجوفا :رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز مصوبه‌ای از سوی شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری امتحانات نهایی در پایه دوازدهم از سال آینده به دستمان…
عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +