مرور برچسب

زیست شناسی

نام دروس و فصل های زیست شناسی دوازدهم سال97

نام دروس و فصل های زیست شناسی دوازدهم سال97 کتاب 8 فصل دارد و هر فصل شامل 3 تا 4 گفتار می شود (ممكن است شماره و نام فصل ها تغيير كند )1 -مولكول هاي اطلاعاتی2 -جريان اطلاعات در ياخته3 -جريان اطالعات در نسل ها4 -تغيير در…

دانلود جزوه فوق العاده فصل ۱۰ زیست شناسی سوم

دانلود جزوه فوق العاده فصل ۱۰ زیست شناسی سوم- ویژه کنکوری ها  فصل رشد و نمو گیاهان  یک جزوه ی‌ کامل‌ که توسط ماز تهیه شده که مناسب مطالعه ، جمع‌بندی و تست می باشد  از‌ جدول های موجود در جزوه برای‌ جمع بندی درس استفاده…